nauczanie zintegrowane- jest to proces dydaktyczny łączący kompetencje i treści nauczania wielu przedmiotów oraz uwzględniający cele wychowawcze wprowadzony do nauczania w klasach 1-3.

Data dodania: 2008-05-16

Wyświetleń: 5122

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Nauczanie zintegrowane zwane także wczesnoszkolnym jest procesem dydaktycznym, który łączy kompetencje i treści nauczania wielu przedmiotów jednocześnie oraz uwzględniający cele wychowawcze. Jest przeciwieństwem wąsko pojętego do niedawna stosowanego nauczania przedmiotowego, odnoszącego się jedynie do jednej dziedziny naukowej.

Zaletą dla współczesnego nauczania dzieci w klasach 1-3, jest możliwość integracji wielu przedmiotów nauczania jednocześnie i to w różnych warunkach.
Nauczycielka nauczania Joanna Szymańska przeprowadza bardzo dużo wycieczek do okolicznych firm działających w różnych branżach oraz często zaprasza na lekcje znane osobistości.
Firma melioracyjna prezentowała na wycieczce budowę stawu, wraz z poznawaniem budowy kaparki, dzieci uczyły się także liczyć na przykładach ilości maszyn czy nawet liczby pracowników aktualnie wykonujących dane czynności. Kolejne wycieczki do pracowni artystki, gdzie dzieci mogły zamodzielnie wykonać mały witraż, oraz zobaczyć lampy witrażowe w trakcie wykonywania, pozwoliły poznać techniki witrażowe, funkcje oraz właściwości szkła.

Takie podjeście do nauczania posiada wiele zalet jak:
- przekazywanie dzieciom spójnej wizji świata;
- odejście od widzy encyklopedycznej;
- lepsze przygotowanie do życia;
- praktyczniejsza wiedza uzyskiwana przez uczniów;
- wizualizacja zajęć wpływa na długość pamiętania poznanych wiadomości.

Najczęściej stosowane dziedziny nauki w nauczanie zintegrowanym w szkole podstawowej w klasach 1-3 to Edukacja Geografia Biologia Historia WOS Fizyka Język polski.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena