Dokumenty aplikacyjne przygotowywane są zwykle zgodnie z przyjętym schematem. Jednak chcąc wyróżnić swoją kandydaturę spośród wielu innych, a tym samym zwiększyć szanse na zatrudnienie, konieczne jest wyeksponowanie dokumentów i zawartych w nich informacji.

Data dodania: 2014-02-09

Wyświetleń: 1039

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena
Pobierz artykul

Licencja: Creative Commons

Dokumenty aplikacyjne to zbiór informacji na temat kandydata ubiegającego się o zatrudnienie na oferowane stanowisko. Ich rolą jest przedstawienie sylwetki kandydata i przekonanie pracodawcy, że warto skontaktować się z tą osobą i zaprosić ją na rozmowę kwalifikacyjną. Jakość dokumentów aplikacyjnych, zawarte w nich informacje i sposób przekazu, świadczą o osobie ubiegającej się o zatrudnienie i mogą nawet mieć wpływ na przebieg procesu rekrutacyjnego.

Pracodawca, który zazwyczaj otrzymuje bardzo dużą ilość podań, nie ma obowiązku szczegółowo wszystkich czytać, zwłaszcza że zazwyczaj niewiele się one od siebie różnią. CV czy list motywacyjny to standardowe odpowiedzi na stawiane w ofercie wymagania. Czasami więc nadsyłane aplikacje poddawane są bardzo szybkiej weryfikacji, w trakcie której sprawdzane są tylko najważniejsze aspekty, istotne z punktu widzenia wolnego stanowiska. Jak zatem przekonać pracodawcę? Co zrobić, aby zostać zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną?

Bardzo ważne jest przygotowanie dokumentów aplikacyjnych w taki sposób, aby przedstawiony w nich kandydat uchodził w oczach pracodawcy za specjalistę idealnego na oferowane stanowisko. Zadanie nie jest łatwe, ale w Internecie istnieje wiele serwisów zawierających wskazówki, jak tego dokonać. W razie wątpliwości można też sięgnąć po tzw. kreator CV, z pomocą którego opracuje się konkretny i interesujący życiorys.

Przygotowując dokumenty aplikacyjne, trzeba przede wszystkim pamiętać o różnicy między CV a listem motywacyjnym, które niestety często się powielają. Już sama nazwa sugeruje, jaki charakter powinny mieć te dwa zasadnicze dokumenty. CV (curriculum vitae), czyli życiorys, jest konkretnym przedstawieniem najważniejszych informacji dotyczących edukacji i kariery zawodowej. W achronologicznym ujęciu należy wykazać ukończone szkoły, uzyskane wykształcenie, zdobyty zawód, odbyte kursy i szkolenia, posiadane umiejętności. Te informacje mają przekonać pracodawcę o kwalifikacjach potwierdzających kompetencje wymagane na dane stanowisko. Wykaz powinien być krótki i przejrzysty, aby pracownicy działu HR mogli szybko zapoznać się z ogólnym profilem kandydata. Czasami więc warto podkreślić te informacje, które są naprawdę istotne w kontekście specyfiki oferowanego stanowiska.

Zdecydowanie inną funkcję spełnia list motywacyjny, który ma wyjaśniać pracodawcy intencje kandydata ubiegającego się o pracę na danym stanowisku. Motywacja to nic innego jak argumentacja, dlatego warto przedstawić takie przykłady, po przeczytaniu których pracodawca nie będzie miał wątpliwości, że ubiegający się o zatrudnienie kandydat będzie doskonałym specjalistą. Zamiast ogólnych sformułowań, lepiej posłużyć się konkretami potwierdzającymi gotowość do podejmowania inicjatywy czy umiejętność pracy zespołowej bądź indywidualnej. Można więc odwołać się do własnych doświadczeń zawodowych, aby przedstawić swoje mocne strony, warto też wykazać zainteresowanie branżą, w której działa firma.

Ubiegając się o zatrudnienie, można dołączyć do dokumentów aplikacyjnych zaświadczenia potwierdzające dotychczas zdobyte umiejętności. Doświadczenie, poparte pozytywnymi referencjami z poprzednich miejsc pracy, będzie dodatkowym atutem i utwierdzi pracodawcę w przekonaniu, że kandydat ma wymagane kompetencje.

Pisząc CV czy list motywacyjny trzeba dobrze się zastanowić na ich formą. Warto rozważyć swoje mocne strony, a także to, czego pracodawca może oczekiwać od przyszłego pracownika. Spojrzenie z dwóch różnych punktów widzenia naprawdę może się okazać pomocne.  

Licencja: Creative Commons