Spółka z o.o., czyli w dokładnym rozwinięciu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pierwsze tajemnice mamy już więc za sobą. Na ten skrót zdarza nam się w naszym kraju napotkać bardzo często, ale niewielu pośród nas zdaje sobie sprawę z tego, co właściwie oznacza taka działalność.

Data dodania: 2013-11-18

Wyświetleń: 1279

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Spółka z o.o. – co to właściwie znaczy?

To przede wszystkim działalność, którą możemy zamknąć do grupy spółek kapitałowych, czyli wnoszących jakiś kapitał. Musimy wiedzieć jednak o tym, że spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może stanowić nie tylko działalność gospodarcza, ale także inne formy, dlatego też na zamknięciu do grupy spółek kapitałowych zakończymy. Spółka z o.o. może być bowiem dość szeroko rozumiana. Może być nią wszelka forma działalności, która rzecz jasna jest dozwolona prawnie.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od chwili założenia posiada pełną osobowość prawną. Kto może być jej założycielem? Taką spółkę jest w stanie założyć nawet jedna osoba, ale może być ich też kilka. Te kilka osób staje się jednocześnie wspólnikami. Co więcej, bardzo ważne jest to, że takimi wspólnikami mogą być, zarówno osoby prawne i fizyczne, jak i osobowe spółki handlowe.

Powstanie takiego rodzaju spółki jest stosunkowo kosztowne, co jak pokazuje wiele przykładów, nie przeszkadza w tak znaczącym stopniu jej założycielom. Kapitał zakładowy spółki minimalnie wynosić powinien pięć tysięcy złotych. Jest on też ściśle związany z kosztami zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formie aktu notarialnego. Spółka ta powstaje z chwilą zawarcia tejże umowy bądź też w przypadku drugiej z opcji, jaką jest złożenie jednostronnego oświadczenia woli.

To jednak nie wszystko, ponieważ wyżej wspomniana umowa musi trafić także do Krajowego Rejestru Sądowego, który musi ją zaakceptować. Wspólnicy są zobowiązani także do wniesienia tzw. wkładów, którymi mogą być pieniądze, ale także różnego rodzaju maszyny czy też prawa do towarów. To wciąż nie wszystko, ponieważ powołane muszą zostać też odpowiednie organy sprawujące piecze nad spółką z o.o., jakimi są w tym przypadku zarząd i rada nadzorcza. Niezwykle ważne jest też zgromadzenie wspólników, które decyduje o ewentualnych zmianach w umowie.  

Wiele osób zapyta, gdzie w końcu mamy do czynienia z tytułową ograniczoną odpowiedzialnością? Objawia się ona głównie w tym, że wszyscy wspólnicy spółki nie są zmuszeni do odpowiadania za poczynania spółki własnym majątkiem. Odpowiedzialność jest zatem ograniczona wyłącznie do wysokości wnoszonych wkładów.

To z pewnością ogromny plus spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Za taki powinniśmy uznać też możliwość pozyskania kapitału poprzez włączenie nowego wspólnika. Na co zaś możemy w głównej mierze narzekać? Przede wszystkim na dość kosztowną rejestrację i obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena