Zawód aktuariusza nie jest popularnym i dobrze znanym w społeczeństwie zajęciem, zaś osób, które mają prawo jego wykonywania jest niewiele – w Polsce jedynie ok. 270 (stan na 23 września 2013 roku). 

Data dodania: 2013-11-11

Wyświetleń: 2126

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Historia usług aktuarialnych sięga jednak kilku wieków wstecz – profesja ta pojawiła się na przełomie XVII i XVIII wieku. Praca, którą wykonuje aktuariusz, nabrała jednak znaczenia w wieku XIX i po dziś dzień jest bardzo ceniona. Na czym ona polega? Mówiąc generalnie – na obliczaniu ryzyka oraz bieżącej wartości projektów finansowych – w szczególnej mierze tych długoterminowych i obarczonych znaczącym ryzykiem.

Najczęściej praca, jaką wykonuje biuro aktuarialne, powiązana jest z branżami ubezpieczeniową, reasekuracji, jak również z planami emerytalnymi. W Polsce jednak najczęściej zamawianą usługą jest wycena aktuarialna rezerw pracowniczych – związanych w głównej mierze z odprawami emerytalnymi i rentowymi, a także pośmiertnymi oraz nagrodami jubileuszowymi. Wycena aktuarialna jest zadaniem wymagającym niezwykle zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności – przede wszystkim w zakresie analizy matematycznej, statystyki i prawdopodobieństwa oraz matematyki finansowej. Od aktuariusza wymaga się bowiem dużej precyzji, a także trafionych prognoz, które będą miały wartość praktyczną dla zlecającego je.

Wymogi zawodu aktuariusza

Dlatego też, by móc świadczyć usługi aktuarialne, trzeba mieć odpowiednie uprawnienia – certyfikat Komisji Nadzoru Finansowego. By zostać wpisanym na listę aktuariuszy sporządzaną przez KNF, kandydat na aktuariusza zdać musi niezwykle trudny egzamin państwowy – przygotowywany w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z 20 listopada 2003 roku, który sprawdza wiedzę związaną z czterema blokami: matematyki finansowej, matematyki ubezpieczeń na życie, matematyki pozostałych ubezpieczeń osobistych i majątkowych oraz prawdopodobieństwa i statystyki. Podkreślić warto również, że każdy wykwalifikowany aktuariusz zna też doskonale teorię prawdopodobieństwa i statystyki, rachunkowości ubezpieczeniowej, matematycznego modelowania, ekonomii zarówno w odsłonie mikro-, jak i makro-, a także informatyki i baz danych – z uwagi na wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie wyceny. Ponadto, aktuariusz znać musi dobrze produkty ubezpieczeniowe oraz inne, które są przedmiotem jego wyceny. Wymaga się także wyższego wykształcenia – najlepiej ścisłego oraz odbycia dwuletniego stażu pod okiem doświadczonego aktuariusza.

Usługi aktualne dla firm

Zakres usług aktuarialnych świadczonych na rzecz firm przez profesjonalne biuro aktuarialne jest bardzo szeroki – szczególnie, jeśli sięgniemy po doświadczonego partnera. Spodziewać się można w ich ramach zarówno eksperckiego doradztwa, np. w zakresie wdrożenia dyrektywy Solvency 2, analizy obecnej sytuacji finansowej firmy w zakresie rezerw pracowniczych i nie tylko, testowania nowych produktów i rozwiązań oraz ich optymalizacji, weryfikacji dotychczasowych metod tworzenia reform oraz przygotowania detalicznych raportów przedstawiających zarówno stan faktyczny, jak i rekomendacje związane z ich optymalizacją. Oddając się w ręce profesjonalistów, spełnia się ustawowy obowiązek, jednocześnie mając pewność, że wycena daje realne informacje z praktycznymi przesłankami.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena