Aktuariusz to zawód, który do tej pory kojarzył się większości z nas głównie z branżą ubezpieczeniową, jednak zakres czynności, które leżą w gestii aktuariusza obejmuje znacznie szersze spektrum.

Data dodania: 2011-05-26

Wyświetleń: 1812

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

W związku z tym, że jest to specjalista z dziedziny obliczania ryzyka oraz wartości bieżących projektów finansowych, zwłaszcza tych, które charakteryzują się długoterminowością, czy są obarczone wysokim ryzykiem, usługi aktuarialne oscylują także wokół wyliczania środków na tak zwane rezerwy pracownicze. Zatem, jeżeli pracodawca decyduje się na utworzenie tego rodzaju rezerw, a chce to uczynić zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami proceduralnymi, powinien wybrać w tym celu profesjonalne biuro aktuarialne. Decyduje o tym Uchwała Nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 roku, zgodnie z którą przyjęty został Krajowy Standard Rachunkowości nr 6.
Decyzję o wyliczaniu środków przeznaczonych na rezerwy na świadczenia emerytalne, rezerwy na odprawy emerytalne, czy rezerwy na nagrody jubileuszowe, podejmuje zwykle kierownik firmy, bądź opcjonalnie osoba, która została przez niego w tym celu wyznaczona. Pracodawca, który podejmuje się stworzenia rezerw, powinien brać pod uwagę wszystkich pracowników, którzy są zatrudnieni w jego zakładzie pracy na dzień bilansowy. Wyceny aktuarialne związane ze świadczeniami rezerwowymi, obejmują pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę (na czas określony i nieokreślony), także tych, którzy w danym momencie przebywają na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i zwolnieniach lekarskich. Finanse firmy to kwestia, którą warto rozstrzygać pod okiem specjalistów, dlatego sprawdzone i uznane biuro aktuarialne to wybór, który z pewnością zaprocentuje w przyszłości.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena