Poszukując odpowiedniego dla siebie i satysfakcjonującego zatrudnienia, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że współczesny rynek pracy ulega pewnym nieodwracalnym, a bardzo znamiennym przeobrażeniom.

Img

Stopniowo pewne rodzaje pracy odchodzą w przeszłość, a na to miejsce pojawiają się inne. Za jakiś czas zapewne znikną na dobre także określone tradycyjne profesje, zwłaszcza te związane z pracą fizyczną przy taśmie produkcyjnej, gdzie rolę pracowników fizycznych przejmują maszyny sterowane komputerowo. Wydaje się również, że ograniczeniu podlegać będzie tradycyjnie rozumiana praca biurowa, polegająca na spędzaniu przy biurku 8 godzin, podczas których wykonuje się takie same, monotonne czynności.

W ostatnich latach bowiem coraz częściej firmy korzystają z ciekawej formy, jaką jest praca zdalna, polegająca na wykonywaniu obowiązków zawodowych poza firmą, w swoim miejscu zamieszkania. Na takiej samej zasadzie działają tak zwani freelancerzy, pracujący na własny rachunek. Są takie branże, w których funkcjonowanie według reguł freelancingu jest bardzo popularne. Pracować w ten sposób można w wielu rozmaitych dziedzinach gospodarki, ale najczęściej tego rodzaju zatrudnienie występuje w branży IT. Tutaj działają głównie fotograficy, graficy, tłumacze, programiści, copywriterzy. Freelancing staje się coraz bardziej popularną formą pracy, między innymi dlatego, że jest ona zdecydowanie korzystna dla obu stron – pracownika, który nie musi posiadać ani imponującego portfolio, ani niezliczonych referencji, ma zatem szanse już na początku drogi, i dla pracodawcy, który w ten sposób minimalizuje koszty.

Bycie freelancerem wymaga jednak określonych predyspozycji psychicznych, przede wszystkim samodyscypliny. To bowiem, co jest najistotniejszą zaletą tego rodzaju pracy, możliwość samodzielnego zarządzania swoim czasem, może również stanowić niebezpieczeństwo marnotrawienia czasu. Bywa zresztą i tak, że freelancerzy pracują więcej niż etatowcv, niekiedy i 12 godzin dziennie. Zawsze jednak decyzja należy do nich. Kwestia właściwych proporcji między życiem zawodowym i prywatnym, kiedyś nieobecna niemal w przestrzeni publicznej i niedoceniana, dzisiaj odzyskuje swoją rangę. Okazuje się bowiem, że zachowanie równowagi jest możliwe między innymi dzięki pracy zdalnej i nowoczesnym rozwiązaniom IT, takim jak na przykład usługi w chmurze.

Licencja: Creative Commons