Kiedy już zdecydujesz się na najlepszą propozycję jakiegoś kredytodawcy, tak naprawdę dopiero zaczynasz zabiegi o kredyt mieszkaniowy - tę długą drogę można jednak skrócić.

Data dodania: 2012-10-09

Wyświetleń: 1363

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

 Gdy zechcesz zdecydować się na wizytę w oddziale lub u pośrednika kredytowego i złożenie wniosku o kredyt - zaczynasz konkretne procesowanie Twojego kredytu. Jest to jednak tylko początek – przed  Tobą w dalszym ciągu daleka droga. Po pierwsze,  należy podpisać umowę przedwstępna zakupu domu lub mieszkania oraz przejść pozytywnie kontrolę  zdolności kredytowej,  zasadzającą się na ocenie:  Twego obecnego dochodu, kosztów utrzymania, historii kredytowej oraz możliwości spłaty ewentualnej pożyczki lub kredytu.Gdy pójdziesz spotkać się z  pośrednikiem kredytowym, zabierz z sobą umowę przedwstępną zakupu nieruchomości. W niej są wszelkie informacje odnoszące się udziału własnego, ceny domu i dnia ostatecznego przeniesienia własności. Bank będzie potrzebował tego rodzaju informacji do sprawdzenia czy nieruchomość, który nabywasz może być zabezpieczeniem kredytu mieszkaniowego.

Kredyt hipoteczny nieco szybciej

Diametralnie uprościsz swoje starania o kredyt mieszkaniowy, jeżeli zawczasu zbierzesz dokumenty, których potrzebują zasadniczo wszyscy kredytodawcy. Od czego zacząć?

Naturalnie będą Ci potrzebne kserokopie dwóch ważnych dokumentów ze zdjęciem, potwierdzających tożsamość.

Do weryfikacji dochodów będziesz potrzebować, zależnie od formy prawnej zatrudnienia:

1. Umowa o pracę :  zaświadczenie o dochodach za określony okres ( najczęściej jest to okres od 3 do 12 miesięcy), wystawione przez zakład pracy nadruku bankowym. W wypadku umowy na czas określony, przydatna potrafi okazać się promesa dalszego zatrudnienia - dokument, który pracodawcy do niczego nie obliguje, tymczasem jest wymagany przez niektórych kredytodawców. Jeżeli uzyskujesz dochody z pracy za granicą - będziesz musiał przedstawić te same dokumenty, wystawione przez zagranicznego pracodawcę - także na druku bankowym.

2. Umowa zlecenie lub umowa o dzieło: umowa i potwierdzenia przelewów należności na rachunek bankowy, mające potwierdzenie  w umowie oraz kopie dokumentów rozliczeniowych, które wystawiasz zleceniodawcy. Bądź świadom, że umowa o dzieło lub zlecenie musi trwać bez przerw od minimum roku.

3. Działalność gospodarcza w kraju lub za granicą: dokumenty rejestracyjne firmy czyli NIP, REGON , CEIDG,  PIT za przeszły rok oraz zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i Urzędu Skarbowego, a niekiedy wyciąg z konta firmowego. Przy działalności gospodarczej prowadzonej za granicą będziesz potrzebował zagranicznych odpowiedników  tych dokumentów, niezbędne również będzie ich tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego

Do weryfikacji historii kredytowej będziesz potrzebować z pewnością wyciągów ze swojego ( i małżonka) konta w banku za okres, co najmniej ostatnich 3 miesięcy. Postaraj się o swój raport BIK i spróbuj skorygować ewentualne błędy, bo jego zawartość w istotny sposób będzie wpływać na Twoją zdolność kredytową.

Do weryfikacji wartości nieruchomości kupowanej, może być niezbędny operat szacunkowy ( wycena na piśmie) domu lub mieszkania. Sprawdź to przed zleceniem wykonania wyceny, gdyż bywa ona dość droga.

Więcej szczegółów na temat dokumentów wymaganych do uzyskania kredytu hipotecznego znajdziesz tutaj.

Jeśli pozostajesz w związku małżeńskim i  masz  wspólnotę majątkową - przygotuj od razu takie same dokumenty dotyczące współmałżonka , bowiem jest zmuszony być współkredytobiorcą. Wcześniejsze zebranie tych dokumentów bezsprzecznie skróci okres starania się o kredyt mieszkaniowy. Zapytaj  jednakże o precyzyjną listę dokumentów w wybranym przez Ciebie banku - chociaż warunki banków są właściwie podobne, mogą być jednak małe, lecz istotne różnice.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena