Ostatnie dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny nie przyniosły dobry wiadomości. Inflacja w czerwcu liczona rdr wzrosła do 4,3%. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny liczone mdm wzrosły  o 0,2%. Inflacja w maju wyniosła 3,6% i mieściła się w górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego.

Data dodania: 2012-07-18

Wyświetleń: 1274

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Duży wpływ na ogólny wzrost cen miała organizacja przez Polskę Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Na wzrost inflacji największe przełożenie miał wzrost cen żywności oraz opłat za mieszkania. Opłaty za mieszkania wzrosły o 5,8%. Ceny żywności poszły w górę o 5,4%. Wzrost opłat za mieszkania podniósł ogólne ceny o 1,48 pkt procentowych, wzrost cen żywności o 1,21 pkt procentowych.

Prognozy wskazują na ogólny spadek inflacji do końca roku. Przewiduje się, że inflacja mierzona CPI powinna do końca 2012 roku osiągnąć 3,5%. Wskazują na to przede wszystkim opinie specjalistów finansowych oraz spadek oczekiwań inflacyjnych. W czerwcu największy wpływ na wzrost inflacji miały ceny żywności. Z kolei wzrost cen żywności w czerwcu wynikał w dużej mierze ze strat poniesionych przez rolników pod wpływem warunków pogodowych. Inne koszyki dóbr nie miały w czerwcu większego wpływu na wzrost cen towarów i usług.

W następnym miesiącu oczkuje się spadku inflacji mierzone wskaźnikiem CPI. Na spadek inflacji w lipcu powinny przyczynić się spadki cen paliw na rynkach światowych oraz spadek cen żywności produkowanej sezonowo.

Dane przedstawione przez GUS potwierdzają trafność prowadzonej polityki pieniężnej przez RPP. Wysokość stóp procentowych jest adekwatna do wysokiej inflacji notowane w tej chwili. Polityka prowadzona przez RPP, zachęca do oszczędzania na lokatach bankowych i skutecznie podwyższa ceny kredytów bankowych. Ogólne oprocentowanie lokat oraz kredytów bankowych wzrosło od początku 2012 roku.

Najlepsza lokata - serwis poświecony finansom domowym

Licencja: Creative Commons
0 Ocena