Kredyt inwestycyjny, zgodnie z jego nazwą, jest przeznaczony na rozwój planowanych przez firmę inwestycji. Rozwój przedsiębiorstwa jest niezbędny, aby prowadzona działalność przynosiła dochody i z czasem osiągnęła odpowiednią pozycję na rynku.

Data dodania: 2014-02-19

Wyświetleń: 1996

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Definicja i warunki otrzymania kredytu inwestycyjnego

Inwestycje są zatem podstawą właściwego prosperowania każdego przedsiębiorstwa. Banki posiadają w swojej ofercie propozycje kredytów, które właściciel firmy może przeznaczyć w zasadzie na dowolny cel, pod warunkiem, że będzie on związany z działalnością przedsiębiorstwa.

Kredyty inwestycyjne często są udzielane na bardzo elastycznych zasadach, dopasowanych do konkretnego klienta. Dlatego naprawdę warto sprawdzić, co banki mają nam do zaproponowania, bo może się okazać, że taka pomoc zapewni naszej działalności sukces i dalszy rozwój. Staż firmy jest bardzo ważny, czym dłużej firma funkcjonuje na rynku, tym większe ma szansę na otrzymania kredytu inwestycyjnego na korzystnych warunkach i na znaczną kwotę pieniędzy. Ale wiele banków posiada w swoich zasobach oferty, które mają bardzo dobre warunki i nie wymagają długiego stażu na rynku gospodarczym. Niewątpliwie istnieją oferty, w których wymaganych okresem działalności firmy na rynku jest rok, aczkolwiek w przypadku firm jednoosobowych i tak zwanych wolnych zawodów, niektóre banki deklarują, że są gotowe udzielić kredytu inwestycyjnego firmom nie spełniających tego warunku, jak również zupełnie nowym przedsiębiorstwom. Warunkiem jest jednak posiadanie przez firmę dobrej kondycji finansowej i brak jakichkolwiek zadłużeń.

Kolejnym ważnym aspektem kredytu inwestycyjnego są wymagane przez bank dokumenty. Kredytodawcy zapewniają, że zmniejszają ilość formalności do minimum. Niektóre banki posiadają możliwość zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego przez Internet. Jeśli jednak formalności mają zostać wypełnione w oddziale banku, zakres wymaganych zaświadczeń jest zależny od profilu firmy, zakresu działalności i jej formy prawnej. Z pewnością bank będzie wymagał od kredytobiorcy dokumentów rejestracyjnych, takich jak NIP, REGON, czy też zaświadczenia o wpisie do KRS. Ponadto konieczne jest okazanie zestawień finansowych, dokumentujących dochody i wydatki firmy za ostatnie okresy rozliczeniowe. Dla większości instytucji finansowych niezbędny jest biznes plan, zawierający dane dotyczące planowanych inwestycji, który dowiedzie, że firma będzie w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie.

 Kredyt dla firm z reguły wymaga ustanowienia zabezpieczenia. Przeważnie jest to zabezpieczenie rzeczowe. Najpopularniejsze jest poręczenie majątkowe lub zabezpieczenie w postaci hipoteki nieruchomości. Niektóre banki przyznają kredyty dla firm bez jakiegokolwiek zabezpieczenia pod warunkiem, że kwota zaciągniętego zobowiązania nie przekroczy wysokości ok. 200 tysięcy złotych. Jednak jest to tylko wartość przybliżona. Rynek usług bankowych nieustannie się rozwija i wartości poszczególnych ofert również ulegają dynamicznym zmianom. Zabezpieczenie kredytu na inwestycje, poza wspomnianą hipoteką, może stanowić również weksel, gwarancja bankowa, przelew wierzytelności na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy, poręczenie, a nawet kaucja środków pieniężnych lub blokada pieniędzy na rachunku bankowym – to tylko część możliwości sposobu zabezpieczenia kredytu.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena