0 głosów

Od początku tego roku sejm uchwalił nowelizację znacznie upraszczającą zarejestrowanie spółki. Obecnie nie jest konieczna wizyta u notariusza, ponieważ można dokonać e-rejestracji poprzez Internet. Jednak pomimo przyspieszenia procedur rejestracyjnych, polityka państwa wciąż nie sprzyja zakładaniu polskich spółek.

Po nowelizacji kodeksu spółek handlowych spotkanie z notariuszem nie jest warunkiem założenia spółki.

Spółka osobowa i spółka kapitałowa – którą zarejestrować?

Podstawowym  pytaniem, które powinniśmy sobie zadać przy zakładaniu spółki to w jakim charakterze prawnym chcemy ją zarejestrować: osobowym czy kapitałowym?  W przypadku spółek osobowych (jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, cywilnej i partnerskiej) podatek dochodowy płacimy tylko podczas rejestracji spółki, natomiast spółka kapitałowa (sp. z o.o. i akcyjna) zobowiązuje nas do opłaty także później (najpierw od dochodu spółki oraz ponownie od dywidendy). Równocześnie spółka kapitałowa daje nam przywilej ochrony przed odpowiedzialnością osobistą. Z tym dylematem musi się zmierzyć każdy przedsiębiorca, lecz podjęcie ostatecznej decyzji nie jest tak skomplikowane jak mogłoby się wydawać.

Decydujące znaczenie mają wspólnicy – to ich odpowiedzialność majątkowa modyfikuje się najbardziej przy różnych rodzajach spółek. W spółce jawnej wszyscy wspólnicy odpowiadają w równym stopniu, zaś w komandytowej główną odpowiedzialność majątkową sprawują komplementariusze, którzy pojawiają się w nazwie spółki (pozostałych obowiązuje jedynie określona suma komandytowa w umowie spółki). W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej istotnym aspektem jest występowanie akcjonariuszy, których odpowiedzialność sprowadza się do wkładu w akcje przedsiębiorstwa. Warto w tym miejscu wspomnieć, że przy rejestracji tego rodzaju spółki wymagany jest kapitał zakładowy w wysokości minimum 50 tys. złotych. Pozostałe spółki osobowe nie wymagają żadnej minimalnej kwoty kapitału. Spółka cywilna działa na podobnej zasadzie jak jawna. Wspólnicy solidarnie odpowiadają w równym stopniu swoim majątkiem. Natomiast cechą różnicującą jest fakt, że spółka jawna ma charakter gospodarczy (jest przedsiębiorcą), zaś cywilna niegospodarczy. Ostatecznie spółka jawna musi być zarejestrowania  w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Inaczej niż spółka cywilna, która nie musi się rejestrować. Dokonują tego jej wspólnicy w urzędzie miasta bądź gminy. Ostatnią spółką wśród spółek osobowych jest partnerska. Tutaj partner nie odpowiada za zobowiązania spółki, które wynikają z działań innego partnera. Ponadto w przypadku spółek osobowych wspólnicy składają wzory podpisów u notariusza, jednak nie muszą – jak w przypadku spółek kapitałowych – zawierać umowy w formie aktu notarialnego.

Jak wygląda rejestracja spółki z o.o.

Spółki kapitałowe, podobnie jak spółka komandytowo-akcyjna, wymagają kapitału zakładowego – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 tys. zł oraz akcyjna przynajmniej 100 tys. zł. Od 1 stycznia 2012 nie musimy rejestrować spółki u notariusza, ponieważ możemy to zrobić przez Internet. Każdy ze wspólników jest musi założyć konto w systemie udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ponadto, do poprawnego wypełnienia formularza on-line wymagany jest podpis elektroniczny. Warto dodać, że czas oczekiwania na zapis firmy w KRS trwa 7 dni jeśli rejestrujemy ją w tradycyjny sposób. Natomiast, decydując się na e-rejestrację Krajowy Rejestr Sądowy wyda postanowienie w ciągu doby. Inną różnicą między tradycyjną a nową rejestracją jest kapitał zakładowy. W obu przypadkach wynosi on 5 tys., jednak zapisując się przez Internet dopuszczalna jest tylko gotówka. Papiery wartościowe, samochody i inne przedmioty będą uwzględniane przy standardowej rejestracji. Musimy się przygotować również na koszty samej rejestracji spółki. Procedura rejestracyjna spółki z o.o. jest dość kosztowna. Wpis do KRS wynosi 1000 zł oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 500 zł. Po wykonaniu tych czynności zgłaszamy naszą spółkę do Urzędu Statystycznego, gdzie uzyskamy nr REGON. Rejestrujemy się także w Urzędzie Skarbowym, w którym otrzymamy nr NIP oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Za kolejne zgłoszenie do podatku VAT będziemy zobowiązani zapłacić 170 zł na konto Urzędu Miasta. Ostatnim etapem w procesie rejestracyjnym jest założenie konta bankowego.

Licencja: Creative Commons