Mimo tego, że w ostatnim czasie kryzysu gospodarczego fundusze inwestycyjne zdobyły nieco złą sławę, to nadal są one doskonałą metodą na długoterminowe oszczędzanie pieniędzy.

Data dodania: 2012-03-13

Wyświetleń: 1175

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Czas kiedy fundusze inwestycyjne zarabiały co miesiąc kilkanaście procent już dawno minęły i nie wrócą przynajmniej do następnej hossy, na której przyjście nic nam nie zapowiada. W czasie kryzysu fundusze w większości tracą, przynajmniej te które inwestują znaczną część zebranych sum w akcje spółek notowanych na GPW.

Należy jednakże pamiętać, że fundusze inwestycyjne są stworzone przede wszystkim dla osób, które chcą oszczędzać pieniądze przez długi okres czasu, co najmniej 10 lat. W takim okresie inwestycja nie jest ryzykowna, gdyż comiesięczne składki na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu są uśredniane a ma to duże znaczenie w sytuacji, gdy rynek nie jest stabilny. Według wielu ekspertów, regularne odkładanie pieniędzy przez wiele lat, może być drogą do osiągnięcia w życiu swojego pierwszego miliona.

Siła regularnego odkładania pieniędzy jest nie do przecenienia. Wiele osób może być bardzo zaskoczonych jaką kwotę można uzyskać za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, przy wpłacaniu co miesiąc kilkuset złotych. Pieniądze wpłacane w ten sposób do funduszy są naszym zabezpieczeniem na niepewną przyszłość.

Jeżeli chcesz odkładać pieniądze na przyszłość, to koniecznie zainteresuj się funduszami inwestycyjnymi. W Polsce za roku na rok zwiększa się inflacja, przez co wraz z upływem czasu tracą one swoją wartość. Niewielkie oprocentowanie na lokacie czy oprocentowanym koncie bankowym, jest w stanie nam to tylko częściowo zrekompensować. Dlatego nie daj się tak to końca zwieść niewielkiemu oprocentowaniu na kontach bankowych, gdyż w ten sposób siła nabywcza twoich pieniędzy będzie coraz mniejsza.

Licencja: Creative Commons