Konto oszczędnościowe jest jednym z rodzajów kont bankowych, a także zyskującym na popularności produktem finansowym. Obecnie większość banków oferuje konta oszczędnościowe, jako alternatywną opcję dla zwykłych rachunków bankowych.

Data dodania: 2011-12-17

Wyświetleń: 1439

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Konto oszczędnościowe w swojej charakterystyce jest podobne do standardowego konta bankowego. Za pomocą konta oszczędnościowego, możliwe jest dokonywanie przelewów z rachunku na rachunek. Klient posiada dostęp do swoich oszczędności przez cały czas. Może dokonywać wypłat oraz przyjmować na swoje konto wpłaty. Do konta oszczędnościowego dodawana jest karta płatnicza, która umożliwia płatności bezgotówkowe.

Jednym z największych plusów konta oszczędnościowego jest oprocentowanie. Oznacza to, że konto oszczędnościowe, podobnie jak lokata, generuje zyski. Jednak w przeciwieństwie do lokaty bankowej, oprocentowane konto oszczędnościowe umożliwia swobodny dostęp do zdeponowanych środków. Daje to możliwość zachowania płynności swojego kapitału oraz zarabiania na nim.

Konto oszczędnościowe gwarantuje bezpieczeństwo, wygodę oraz stały dostęp do środków pieniężnych. Jednak różnica polega na  występowaniu oprocentowania. Naliczanie odsetek następuje po określonym czasie i dopisywane są do rachunku bankowego. Dzieki temu, możemy osiągnąć zysk, którego nie moglibyśmy otrzymać na koncie bankowym. Dzięki temu będziemy mogli pokryć koszty korzystania z konta. Prowizje pobierane przez bank są jednym z minusów konta oszczędnościowego. Tylko pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny. Od każdego następnego przelewu jest pobierana opłata. W ten sposób, bank może znacznie obciążyć rachunek kosztami związanymi z korzystaniem z konta. Kolejnym mankamentem konta oszczędnościowego jest sposób naliczania odsetek. Suma odsetkowa jest ustalana na podstawie obrotów na koncie oraz wysokości kapitału. Odsetki będą mniejsze, jeśli klient ulokuje na rachunku małą kwotę oraz będzie często z niej korzystał. Analizując wymienione wady konta oszczędnościowego, można dojść do wniosku, że w niektórych przypadkach, okaże się, iż zysk z oprocentowania jest bardzo mały lub nawet zerowy.

Konto oszczędnościowe jest odpowiedzią banków na zapotrzebowanie klientów. Konta bankowe są najpopularniejszym sposobem przetrzymywania środków pieniężnych. M.in. dlatego, że gwarantują bezpieczeństwo oraz szybki i swobodny dostęp do zdeponowanych pieniędzy. Innym bardzo popularnym rodzajem oszczędzania jest założenie lokaty bankowej. Ta z kolei oferuje, oprócz bezpieczeństwa, pewny zysk. Banki chcąc połączyć charakterystykę tych dwóch form oszczędzania, zaoferowały klientom konta oszczędnościowe. Jednak poza zaletami jakimi dysponuje konto oszczędnościowe, możemy również natknąć się na wady. Są one związane z wysokością opłata oraz wymaganiami banków co do obrotów. Z tego względu, konto oszczędnościowe jest odpowiednią formą lokowania pieniędzy dla osób, które szukają czegoś alternatywnego dla zwykłych kont bankowych oraz lokat.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena