0głosów
Pobierz artykul
0głosów dodatnich
0głosów ujemnych
1031razy czytane
0przedrukowany
Creative Commons Licencja

ISO 9001 jest to System Zarządzania Jakością. Norma ISO  ta została udoskonalona w 2009 roku, a wymagania w niej zapisane mają charakter ogólny

ISO 9001 to System Zarządzania Jakością, ukierunkowany na Klienta i jego wymagania. Norma ISO 9001 została poprawiona i udoskonalona w 2009 roku, a jej wymagania mają charakter ogólny, są więc możliwe do wdrożenia w każdej organizacji.

ISO 9001 jest normą opartą na Cyklu Deminga. Jej prawidłowe i skuteczne działanie polega na ciągłym i systematycznym monitorowaniu oraz nadzorowaniu opracowanych zasad i procedur.

 

Wdrożenie ISO 9001 opiera się na spełnieniu ośmiu zasad jakości:

Zorientowanie na klienta

Wypracowanie kierunków rozwoju przez kierownictwo

Zaangażowanie pracowników

Jakość realizowanych w organizacji procesów

Systemowe podejście do zarządzania

Ciągłe doskonalenie

Podejmowanie decyzji oparte na logicznej analizie danych

Tworzenie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów i usług

 

W przypadku, gdy organizacja zakończyła wdrażanie ISO 9001 oraz spełnia wszystkie wymagania tej normy, może ubiegać się o przeprowadzanie Audytu Certyfikującego i wydanie certyfikatu, potwierdzającego prawidłowe działanie Systemu Zarządzania Jakością. Podstawowym celem ISO 9001 zrozumienie oraz spełnienie potrzeb klienta. Dzięki temu, wdrożenie ISO 9001 wiąże się ze wzrostem zaufania klientów oraz poprawa efektywności firmy.

 

Dodatkowe korzyści wynikające z wdrożenia ISO 9001:

- wprowadzenie odpowiedniego Systemu Zarządzania

- prawidłowe przeszkolenie pracowników

- wzrost pozycji rynkowej firmy

- zdobycie nowych klientów i kontrahentów

- gwarancja najwyższej jakości towarów i usług

- ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania

Licencja: Creative Commons