Lokaty inwestycyjne są popularną formą oszczędzania wśród Polaków. Banki oferują obecnie lokaty połączone z funduszem inwestycyjnym. Jest to ciekawa forma lokowania oszczędności, jednak czy nie nazbyt ryzykowna, w jakże trudnych czasach dla inwestorów.

Data dodania: 2011-11-28

Wyświetleń: 1364

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Aby dobrze scharakteryzować lokatę inwestycyjną, należałoby zacząć ogólnie, czym tak naprawdę jest lokata. W tej chwili lokata jest jedna z najbezpieczniejszych form inwestowania na rynku. Gwarantuje pewny zysk oraz minimalne ryzyko. Deponując środki na lokacie bankowej, nie należy obawiać się kryzysu finansowego oraz utraty oszczędności. Depozyty podlegają najróżniejszym zabezpieczeniom, zarówno ze strony banków jak i instytucji finansowych np. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Dlatego, w Polsce lokaty bankowe są tak popularnym produktem finansowy. Czy dotyczy to również lokat inwestycyjnych?

Lokaty inwestycyjne to połączenie standardowego depozyty bankowego oraz funduszu inwestycyjnego. Zyski z depozytu czerpiemy z oprocentowania. Zyski z funduszy inwestycyjnych pochodzą z inwestycji dokonywanych na rynkach giełdowych. Dlatego, ulega wątpliwości, czy aby na pewno ta forma lokaty jest w dzisiejszych czasach bezpieczna. Lokaty inwestycyjne w swojej konstrukcji są podobne innych produktów inwestycyjnych łączących dwa instrumenty finansowe. Chodzi o polisę lokacyjna, która jest połączeniem lokaty oraz ubezpieczenia na życie. Zaletą jej jest zwolnienie z podatku Belki, ponieważ składki ubezpieczeniowe nie podlegają podatkowi od dochodów kapitałowych. Kolejnym łączonym produktem finansowy  jest lokata ustrukturyzowana. Jest to lokata złożona z dwóch aktywów finansowych – z obligacji oraz opcji. Udział poszczególnych aktywów jest różny. Większy udział jest obligacji, ponieważ są one bezpieczniejszą formą inwestowania, mniejszy za to opcji. Proporcje inwestowanych oszczędności to ok. 80%-20% na rzecz obligacji.

Lokaty inwestycyjne, jak już wcześniej było wspomniane, to połączenie lokaty oraz funduszu inwestycyjnego. Proporcje inwestowanych środków pieniężnych w aktywa to zazwyczaj 50%-50%, chociaż zdarzają się również udziały 25%-75% na koszt funduszy. Zaletą lokat inwestycyjnych jest większy zysk, niż ze zwykłej lokaty bankowej. Gwarantować to ma wykupienie udziałów w rentownym funduszu inwestycyjnym. Okres na jaki będziemy zmuszeni zamrozić kapitał to od 1 rok, 2 lub 3 lata. Problem polega na tym, żeby odnosić zyski z funduszy inwestycyjnych, potrzebna jest stabilna sytuacja na rynkach finansowych. Gdy na giełdzie panowały optymistyczne nastroje, lokaty inwestycyjne przynosiły zyski. Obecnie najlepsze lokaty bankowe zakładane na rok, z dzienną kapitalizacją, gwarantują oprocentowanie 7,5%. Nie wydaje się, aby lokaty inwestycyjne mogły zapewnić podobne zyski. Innym problemem jest wielkość wnoszonego kapitału potrzebnego do założenia lokaty inwestycyjnej. Jest on większy niż przy lokacie bankowej. Dlatego, lokata inwestycyjna, nie będzie raczej zyskać na popularności. Bardziej prawdopodobne jest odstąpienie klientów od lokat połączonych z funduszem inwestycyjnym. Jednak nie powinniśmy zapominać o tego typu lokatach. Po prostu należy poczekać na lepsza koniunkturę na rynkach finansowych.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena