Specjaliści radzą, aby baczniej niż dotąd przyglądać się zachowaniu swojej pociechy i zwracać uwagę na następujące zmiany: 1. Wraca coraz później ze szkoły, nie chce wychodzić z domu w czasie wolnym. 2. Opuszcza lekcje, zaczyna wagarować, tłumacząc się, że nie lubi

Data dodania: 2007-09-03

Wyświetleń: 2887

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Specjaliści radzą, aby baczniej niż dotąd przyglądać się zachowaniu swojej pociechy i zwracać uwagę na następujące zmiany:
1. Wraca coraz później ze szkoły, nie chce wychodzić z domu w czasie wolnym.
2. Opuszcza lekcje, zaczyna wagarować, tłumacząc się, że nie lubi chodzić do szkoły.
3. Wraca z sińcami, zadrapaniami, jest obolałe, ma zniszczone ubranie, a zapytane o powód unika odpowiedzi lub reaguje agresywnie.
4. Często przejawia duże zmiany nastroju od apatii do nagłych wybuchów agresji bez widocznej przyczyny.
5. Wielokrotnie prosi o pieniądze na zakup coraz to nowych książek lub przyborów szkolnych, tłumacząc niejasno przyczyny "zgubienia", domaga się od rodziców coraz większych sum pieniędzy na bliżej nieokreślone zakupy.
6. Traci zainteresowanie nauką, nie chce być aktywne na lekcji, ma coraz gorsze stopnie.
7. Nie ma kolegów, nie chce chodzić na szkolne imprezy, nie chce uczestniczyć w wycieczkach szkolnych.
8. Nie jest zapraszane przez kolegów, samo też nie przyprowadza do domu znajomych.
9. Skarży się na częste bóle głowy, brzucha, źle sypia.
10. Staje się agresywnie wobec domowników (często tego typu zachowanie może sposobem odreagowania na przemoc w szkole).
Powyższe sygnały, wskazane przez autorów programu edukacyjnego "Bezpieczny uczeń - jak unikać zagrożeń", pozwalają podejrzewać, że dziecko jest zagrożone i nie potrafi poprosić dorosłych o pomoc. Program ten organizują wspólnie Fundacja Edukacja dla Bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz sieć Policealnych Szkół Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA - wyspecjalizowane w tematyce bezpieczeństwa instytucje, które widzą potrzebę dbania o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych.
Agresja i przemoc w rodzinie, szkole, na ulicy to obecnie powszechne zjawiska w naszym społeczeństwie. Sprzyja temu kryzys wartości i autorytetów, osłabienie więzi rodzinnych, frustracja spowodowana ubóstwem, pozostawianie młodych ludzi z ich własnymi problemami. W konsekwencji duża część odpowiedzialności w zakresie kształtowania postaw i właściwego rozwoju emocjonalnego młodych ludzi spoczywa na szkole i nauczycielach, którzy biorą na siebie trudną rolę wychowawców.
Podstawą wszelkich działań podejmowanych przez szkołę, związanych z przeciwdziałaniem agresji jest wprowadzenie do szkół wszystkich typów szkolnego programu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Pomocne w tym mogą być porady dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz bibliografia przydatna w rozwiązywaniu problemów przemocy i agresji - dostępne w serwisie Gablotka Szkolna.
Każdy z nas może kształtować zachowania młodzieży w zakresie postępowania w sytuacji zagrożenia oraz rozwijać w niej świadomość odpowiedzialności za wspólne bezpieczeństwo.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena