artykularnia_import

Data dodania: 2007-07-23

Wyświetleń: 14847

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zanim dany produkt znajdzie się w okreslonym miejscu składowania, którym przeważnie są magazyny w przypadku większej ilości towaru , natomiast w domowych warunkach możemy mówić o spiżarniach, gankach itd., muszą być one przetransportowane. Po dostarczeniu towaru na miejsce, następuje jego rozładowanie a następnie ulokowanie we wcześniej wspomnianych magazynach.

Ważnymi czynnikami , które mają wpływ na to czy przywiezione przze nas produkty będą długo utrztmywały swoje właściwości są odpowiednie warunki panujące wewnątrz takich magazynów.

Do tych czyników zaliczamy:-temperatura-jest ważnym czynnikiem wpływającym na przechowywanie towarów, przy czym jej oddziaływanie jest uzależnione od wielu właściwości towarów. Na przykład podwyższona temperatura powoduje zmianę konsystencji artykułów przez nadmierne wyparowanie wody, ulatnianie się substancji zapachowych, zniekształcenie towarów o niskie temperaturze itp.-powietrze-powietrze oddziałuje na towary w sposób bezpośredni i pośredni. Bezpośrednie oddziaływanie powietrza to działanie związków chemicznych wchodzących w skład powietrza, a więc przede wszystkim tlenu, i dwutlenku węgla. One powodują proce utleniania, objawiające się np. jełczeniem tłuszczów, ciemieniem przekrojonych lub uszkodzonych owoców i warzyw, rozkładem witamin., Rozkładem witamin. Pośrednie oddziaływanie (ujemne) powietrza polega na przenoszeniu drobnoustrojów i zanieczyszczeń (kurzu, pyłu).-światło-promieniowanie świetlne wpływa na większość towarów niekorzystnie. Powoduje zmianę zabarwienia, szarzenie, płowienie, zmniejszenie wytrzymałości. Ponadto przyspiesza procesy dojrzewania ii starzenia się owoców, warzyw, powoduje zielenienie ziemniaków itp. Towary chroni się przed światłem przed światłem przed odpowiednie opakowanie, a okna w magazynach maluje się farba ochronną-niebieską, zieloną lub brunatnoczerwoną.-czas przechowywania-rozpatrując wpływ czasu na przechowywanie towar trzeba wziąć pod uwagę, w którym się to przechowywanie odbywa, np. porę roku oraz długość tego okresu, tj. liczbę dni.Działania związane z gromadzeniem, dystrybucją, transportem dotyczą zagadnienia jaki jest logistyka. Jeżeli nasze produkty były magazynowane np: w magazynach centrów logistycznych, wówczas może to oznaczać, że nie dotarły jeszcze do miejsca celowego. Wtedy należy zagwarantować właściwy transport. Możemy przewozić towary na własną rękę. lub możemy o to poprosić po wcześniejszym uregulowaniu określonej wysokosci zapłaty firmy spedycyjne. spedycjajest właśnie ważnym elementem, dzięki któremu zaplanujemy dokładnie drogę oraz zrealizujemy cały transport.


giełda transportowa

Licencja: Creative Commons
0 Ocena