Od jakiegoś czasu praca tymczasowa, za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, staje się coraz bardziej popularna wśród pracodawców. Niestety pracownicy nie zawsze są równie ochoczo do niej nastawieni. Poniżej przedstawiono najczęściej pojawiające się wady i zalety pracy tymczasowej.

Data dodania: 2011-08-10

Wyświetleń: 4529

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zalety dla pracownika wynikające z pracy tymczasowej

Praca tymczasowa w coraz większym stopniu (ilość pracowników) i zakresie (rodzaje prac) zwiększa szanse pracowników tymczasowych na późniejszy pełen etat w firmie, w której byli zatrudnieni tymczasowo. Obecnie w Polsce co piąty pracownik, czyli blisko aż 20% pracowników tymczasowych, znajduje stałe zatrudnienie u dotychczasowego pracodawczy tymczasowego.

Zaletą pracy tymczasowej jest jej pewna elastyczność – można pracować w różnym wymiarze godzin

Dużą zaletą zwłaszcza dla młodych osób (np. studentów), które dopiero zaczynają karierę lub chcą dorobić na wakacje, jest szansa zdobycia cennego doświadczenia zawodowego również w renomowanych firmach jak np. Coca-Cola. Co często, w normalnym trybie rekrutacji, byłoby niemożliwe.

Wady dla pracownika wynikające z pracy tymczasowej

Jedną z najważniejszych wad jest brak gwarancji stałego zatrudnienia, etatu.

Kolejna wada to niewątpliwie brak niektórych praw pracowniczych takich, jak np. urlopy

Dla pracownika jest to w pewnym sensie życie w niepewności finansowej. Uzyskiwane zarobki są pomniejszone o prowizję dla agencji pracy, zazwyczaj nie ma premii, nie ma też trzynastek

Zalety dla pracodawcy wynikające z pracy tymczasowej

Do podstawowych zalet niewątpliwie należą niższe koszty pozapłacowe dla pracodawcy (brak części składek i podatków) – strona administracyjna, czyli wypłata pensji, odprowadzanie podatku i składek ZUS zajmuje się agencja pracy tymczasowej

Kolejna zaleta to optymalizacja zatrudnienia polegająca na ograniczeniu „biurokracji” i dużej elastyczności w zakresie współpracy z pracownikiem. Przejawia się to m.in. poprzez bieżącą, ułatwioną regulację ilości pracowników w miarę potrzeb; brak potrzeby szkoleń – agencja pracy sama szkoli pracowników i ponosi związane z tym koszty; podobnie jest w kwestii rekrutacji – niemal całość tych działań leży po stronie agencji.

Wady dla pracodawcy wynikające z pracy tymczasowej

Jedną z istotnych wad pozyskiwania pracowników za pośrednictwem agencji pracy są rosnące ceny tych agencji za wynajem pracowników.

Wspólne wady

Do wspólnych wad dotykających zarówno pracowników, jak i pracodawców należy możliwość zatrudnienia pracownika w firmie dopiero po wygaśnięciu umowy agencyjnej.

Kolejna wadą są coraz powszechniejsze klauzule, jakie umieszcza agencja pracy, że nawet po wygaśnięciu umowy agencyjnej pracodawca nie może zatrudnić danego pracownika bez pośrednictwa danej agencji.

Jak widać, praca za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej ma zarówno dobre jak i złe strony. Ale ostatecznie o jej podjęciu decydują również inne czynniki jak np. sytuacja życiowa.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena