Podział działki jest procedurą formalno-prawną mającą na celu polepszenie struktury obszarowej istniejących, często niekorzystnie skonfigurowanych gruntów.

Data dodania: 2011-04-30

Wyświetleń: 2290

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Działka ewidencyjna to ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny ze względu na stan prawny, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych. W toku procedu podziału nieruchomości zmieniają się w sposób trwały jej granice oraz dla zostają założone nowe księgi wieczyste.

Wstępny projekt podziału działki może być wykonany przez osobę będącą stroną w postępowaniu (np. osoba, która złożyła wniosek w tej sprawie) i zawiera on:
1.granice nieruchomości podlegającej podziałowi (żółta obwódka)
2.oznaczenie nieruchomości (właściciel, KW – kolor czerwony)
3.powierzchnia nieruchomości podlegającej podziałowi
4.naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu
5.kolorem czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielania działek gruntu
6.przedstawione w formie graficznej (kolorem czerwonym) lub w formie opisowej propozycje sposobu zapewnienia dostępu projektowanych działek do drogi publicznej.

Mapa geodezyjna z projektem podziału wykonywana jest przez uprawnionego geodetę, zawiera ona:
–nazwę jednostki ewidencyjnej, oznaczenie obrębu
–adres nieruchomości podlegającej podziałowi
–skalę mapy
–granicę nieruchomości podlegającej podziałowi
–oznaczenie nieruchomości dzielonej i sąsiedniej(-ich)
–powierzchnię nieruchomości dzielonej i oznaczone w kolorze czerwonym, powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu
–granice i oznaczenie projektu działek w kolorze czerwonym
–wykaz zmian gruntowych
–wykaz synchronizacyjny
–niezbędne do projektu elementy zagospodarowania terenu
–datę wykonania mapy, nazwisko wykonawcy.

Mapa ta podlega zatwierdzeniu w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena