Zastanówmy się w jaki sposób stawiać cele, jakie warunki musimy spełnić, aby to co wymyśli nasz umysł mogło być zrealizowane przez nas. Zasad jest kilka, pokrótce omówimy kilka z nich. 

Data dodania: 2011-03-13

Wyświetleń: 2606

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

1 Ocena

Licencja: Creative Commons

Cel musi być SZCZEGÓŁOWY

Cel musi być sformułowany tak, aby zawierał w swojej definicji jak najwięcej szczegółów. Należy unikać ogółów, które rozmywają cel. Im cel jest bardziej zbliżony do punktu tym lepiej. Gdyby wojsko mając jedną artylerię strzelało do celu znajdującego się na powierzchni kilku kilometrów kwadratowych, to efekt byłby mizerny. Gdy jednak będzie miało cel podany z dokładnością do kilku metrów, to prawdopodobieństwo trafienia jest ogromne. Tak też jest z naszymi celami. Musimy dokładnie określić co chcemy osiągnąć, jakie po drodze musimy przebyć etapy, jakie problemy możemy napotkać, co mamy za, a co przeciw. Dzięki temu możemy uświadomić sobie co tak naprawdę czeka nas po drodze do naszego celu i skutecznie z tej wiedzy korzystać.


Cel musi być MIERZALNY

Cel musi mieć jakieś metody, które pozwolą nam na zmierzenie na jakim etapie zdobywania celu jesteśmy lub czy już go osiągnęliśmy. Jeśli moim celem jest zarobienie kwoty X, to bardzo dobrym wskaźnikiem jest saldo konta. Jeśli postępy nie są mierzalne, cel nie zostanie osiągnięty lub nie będziemy w stanie stwierdzić czy osiągnęliśmy cel. Dlatego opracowując cel, musimy poświęcić czas na ustalenie właściwej metody pomiaru naszych postępów. Bardzo dobrym sposobem jest rozpisywanie celu na szereg malutkich etapów i samo ich odznaczanie jest dobrą metodą pomiaru.


Cel musi być ATRAKCYJNY/AMBITNY

Cel musi przyciągać Twoją uwagę. Realizowanie celów, które Cię nie pociągają jest drogą do frustracji. Jest to pierwszy powód, dla którego przestajemy realizować cel. Cel musi być wyzwaniem dla Ciebie. Cel, którego osiągnięcie nie wymaga od Ciebie większego zaangażowania niż zwykle, nie jest właściwie postawionym celem. Cel musi wzbudzać w Tobie chęć do działania, inaczej nici z realizacji.

Cel musi być REALIZOWALNY

Cel musi mieć możliwość realizacji. Chodzi o to, żeby na początku drogi nie stawiać celu, który nie ma szansy być zrealizowany. Tu już jest potrzebne doświadczenie w realizacji własnych celów. To my musimy wiedzieć, czy cel może być zrealizowany czy nie. Na początku naszej drogi możemy śmiało podpierać się celami innych ludzi, którzy już je osiągnęli – dzięki nim możemy stwierdzić, że skoro im się udało, to znaczy, że jest to do zrealizowania. Z czasem gdy wokół siebie nie będziecie mieli ludzi na odpowiednim poziomie stawianych celów, to będzie znak, że teraz to Wy wyznaczacie cele, na które patrzą inni. Na dobry początek dobrze jest zacząć od małych kroczków, z czasem możliwości znacznie się zwiększają co prowadzi do tego, że coraz większy zakres celów jest realizowalny.


Cel musi być TERMINOWY

Cel musi być twardo osadzony w czasie, czyli wszystko ma swoją datę zakończenia. Brak daty zakończenia realizacji prowadzi do ciągłego odkładania i zaprzestania realizacji.

Cel musi być NA PIŚMIE

Cel musisz zapisać na papierze, w komputerze, w telefonie, wszystko jedno. Jak Ci jest wygodnie. Tak aby w każdej chwili można było monitorować stan realizacji. To służy również do tego aby powiadomić jak największą liczbę osób o Twoim celu, dzięki czemu pojawi się niewidoczna presja ze strony otoczenia, która dodatkowo motywuje do działania.

Licencja: Creative Commons