Poszukując informacji na temat stref czasowych, nierzadko można spotkać się z różnymi nazwami. Wśród różnorodności, pojawiają się określenia zwyczajowe stref, nazwy własne, czy też skróty odwołujące się do konkretnych systemów porządkujących strefy czasowe.

Data dodania: 2011-02-23

Wyświetleń: 10175

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Dwa najczęściej spotykane systemy czasu to GMT oraz UTC, używane często naprzemiennie, tak jakby skróty te były synonimami. Jak się jednak okazuje, UTC i GMT to różne systemy i choć mają one ze sobą wiele wspólnego, to używanie ich zamiennie jest błędem. Poza tym samo odwoływanie się do skrótu GMT jest częściej tradycją i przyzwyczajeniem, gdyż czasu GMT nie używa się już od lat 70tych zeszłego wieku.

Czas GMT (skrót od ang. Greenwich Mean Time), zwany również czasem UT (ang. Universal Time) – jest to astronomiczny czas średni na południku zerowym, za który uznano ten przechodzący przez Greenwich. Jest to czas wzorcowy na podstawie, którego liczy się czas w innych strefach czasowych. Pomysł wprowadzenia czasu uniwersalnego oraz stref czasowych, została po raz pierwszy zapoczątkowane przez Kanadyjczyka Sandforda Fleminga w roku 1878. System GMT został wprowadzony na całym świecie w 1884 i przetrwał do lat siedemdziesiątych XX wieku.

Obecnie nie stosuje się powszechnie czasu GMT, ale używa się raczej czasu uniwersalnego koordynowanego (UTC), który uwzględnia stosowne korekty dla zmian ruchu Ziemi. Nazwy GMT jednak używa się do dziś, najczęściej mylnie utożsamiając ją z czasem UTC. W niektórych krajach (takich jak np. Francja) nawet zabrania się używania skrótu GMT, gdyż czas ten jest nieaktualnym standardem.

UTC (skrót od ang. Universal Time Clock lub Coordinated Universal Time), czyli czas uniwersalny koordynowany, jest czasem wzorcowym, ustalanym na podstawie TAI (skrót od fr. Temps Atomique International) czyli Międzynarodowego Czasu Atomowego. Wzorzec ten bierze pod uwagę, drobne nieregularności w ruchu obrotowym Ziemi, będąc dodatkowo koordynowanym względem tzw. czasu słonecznego.

Czas UTC jest obecnie standardem obowiązującym i uznanym na całym świecie, czasem mylnie podaje się GMT, mając na myśli właśnie czas UTC. Wynika to głównie z przywiązania do tradycji i niewiedzy, a także niewielkich różnic powyższych standardach. W wojsku oraz lotnictwie, na całym świecie, również używa się również standardu UTC, jednakże zamiast nazwy „czas UTC” używa się określenia „czasu ZULU”, (wyrażenie "Zulu" w alfabecie fonetycznym odwołuje się do litery "z", co z kolei oznacza południk zerowy).

Jak widać główną różnicą pomiędzy tymi dwoma normami jest kwestia, nieregularności w ruchach obrotowych Ziemi, które uwzględnia już czas UTC. Sam podział na strefy czasowe oraz uznanie południka zerowego za ten przechodzący przez obserwatorium astronomiczne w Greenwich jest wspólne dla obu systemów. Więcej na temat stref czasowych i czasu można dowiedzieć się na strona internetowych podających czas online.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena