0 głosów
Pobierz artykul
0 głosów dodatnich
0 głosów ujemnych
1527 razy czytane
0 przedrukowany
Creative Commons Licencja

Stosunkowo często zdarza się, że pracodawca nie wypłaca regularnie i planowo należnego wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać, że pracownik w takiej sytuacji wbrew pozorom nie jest bezradny. Co więc możemy zrobić, jeśli zmagamy się z nierzetelnym pracodawcą, który nie wypłaca pensji w terminie?

Zgodnie z polskim prawem, pracodawca zobowiązany jest do wypłacania pensji zatrudnionym przynajmniej raz w miesiącu. Nie może być to jednak data przypadkowa, termin ma być bowiem stały i zapisany w regulaminie pracy. Jeżeli pracodawca nie dysponuje takim dokumentem, obowiązują przepisy płacowe.

Z reguły pensje wypłacane są po wykonanej pracy, czyli „z dołu”. Wyjątkiem są wynagrodzenia nauczycielki, którzy otrzymują wypłatę „z góry”. Pensje przysługują nie tylko za wykonaną pracę, lecz także za okres jak na przykład urlop zdrowotny czy wypoczynkowy.

W ciągu pierwszych dziesięciu dni miesiąca pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie. Może być ono jednak wypłacone wcześniej. Jeśli zmiany w zakresie wypłaty wynagrodzeń są korzystne dla pracownika, polskie prawo pracy umożliwia modyfikacje terminów.

Wyżej przytoczone informacje nie obowiązują jednak w przypadku premii. Te mogą bowiem dotyczyć okresu dłuższego niż miesiąc. Bonusy finansowe są wypłacane na zasadach wynikających z przepisów płacowych.

Pracodawców nie przestrzegających zarządzeń dotyczących wypłaty wynagrodzeń, czekają nieprzyjemne konsekwencje. Mogą bowiem zostać na nich nałożona grzywna wahająca się od 1000 do 30 000 złotych. Pracownik może również zarządzać odsetek za opóźnienie w wypłacie, a także dochodzić odszkodowania, jeśli w wyniku zwłoki poniósł szkodę.

Pracownik zmagający się z nierzetelnym pracodawcą może zwrócić się o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy. Ta powinna nakazać szefowi zaległą wypłatę. Praw można dochodzić również przed sądem pracy. Istnienie tzw. termin wymagalności (trzy lata), po przekroczeniu którego traci się możliwość uzyskania zaległego wynagrodzenia.

Jeśli Twój pracodawca jest nierzetelny i nieuczciwy, nie trać czasu. Wykorzystaj wszystkie możliwości, żeby odzyskać zaległe wynagrodzenie.

Licencja: Creative Commons