Jedną z najbardziej nowoczesnych i wyspecjalizowanych metod rekrutacyjnych jest assessment center czyli centrum oceny. Uważa się je za właściwie najlepsze narzędzie selekcjonujące kandydatów. Co sprawia, że sposób ten jest tak efektywny? Czym dokładnie jest assessment center?

Data dodania: 2010-11-04

Wyświetleń: 2015

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jednym z najbardziej wyspecjalizowanych narzędzi rekrutacyjnych jest assessment center czyli tzw. centrum oceny. Wysokie koszty powodują, że stosowane jest przeważnie dopiero w ostatnim etapie rekrutacji i już samo zaproszenie na nie jest swoistym wyróżnieniem dla kandydata. Czym dokładnie jest assessment center?

Centrum oceny powinno się przeprowadzać w niewielkiej grupie, najlepiej 4-6 kandydatów. Wtedy jest ono najbardziej skuteczne. Assessment center powinno być prowadzone przez doradców personalnych lub psychologów posiadających odpowiednie uprawnienia. Wyniki badań mogą być bowiem niejednoznaczne. Ich błędne odczytanie podważyłoby sens przedsięwzięcia.

Do assessment center zaprasza się głównie specjalistów oraz kierowników średniego i wyższego szczebla. Ich kompetencje sprawdza się najczęściej w siedzibie firmy lub biurze agencji pracy. Zdarza się również, że kandydaci zapraszani są na kilka dni do ośrodka szkoleniowego, gdzie czekają na nich liczne testy i zadania.

Zadania wchodzące w skład assessment center różnią się w zależności od oczekiwań pracodawcy lub rodzaju stanowiska, o które się ubiegamy. Mogą to być prezentacje, zadania grupowe, wywiady, testy osobowości i zdolności, a także tzw. case study, w ramach którego kandydaci wykonują konkretne zadanie związane ze stanowiskiem, np. stworzenie kampanii reklamowej produktu.

Centrum oceny daje możliwość sprawdzenia i przetestowania potencjalnego pracownika. Należy bowiem do wyjątkowo elastycznych narzędzi rekrutacyjnych. Może obejmować zarówno schematyczne, standardowe zadania, jak i nowatorskie testy. Przykłady takich zadań to chociażby zbudowanie domku z długopisów, przekonywanie do zalet danej figury geometrycznej itd. Ćwiczenia te sprawdzają kreatywność, szybkość podejmowania decyzji oraz wiele innych cech oraz umiejętności.

Assessment center ma na celu wskazanie odpowiedniego kandydata na dane stanowisko. Jeśli jednak nie zostałeś wybrany, nie przejmuj się. Już sama obecność w centrum oceny to duże wyróżnienie i szansa na otrzymanie wymarzonej posady w innej firmie.

Licencja: Creative Commons