Oblodzony kawałek jezdni, niezachownie odpowiedniej odległości od pojazdu jadącego przed nami czy dzwoniący telefon - przyczyn wypadku może być wiele. Co zrobić jeśli kierowcą auta był mąż, a żona jako pasażerka doznała poważnych obrażeń. Czy może sie ubiegać o odszkodowanie, a jeśli tak, to na jakiej podstawie?

Data dodania: 2010-10-25

Wyświetleń: 1618

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jeszcze kilka lat temu Towarzystwa Ubezpieczneniowe powołując się na odpowiednie przepisy nie chciały wypłacać odszkodowań członkom najbliższej rodziny z ubezpieczneia odpowiedzialności cywilnej (OC) pojazdu współmałżonka. W ostatnim czasie zasady te, na szczęście, uległy korzystnym zmianom.

Otóż Sąd Najwyższy w uchwale z 19 stycznia 2007 r stwierdził, że zakład ubezpieczeń odpowiada z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę na osobie wyrządzoną przez kierowcę pojazdu jego posiadaczowi lub współposiadaczowi. Sąd Najwyższy uznał, że zgodnie z art. 822 & 1kc powstanie obowiązku zapłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń z tytułu OC zakłada powstanie odpowiedzialności ubezpieczonego, czyli samego ubezpieczającego lub osoby na rzecz której została zawarta umowa za szkody wyrządzone osobą trzecim, nie wyłączając najbliższych członków rodziny.

Ponadto skład 7 sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyzszego podjął uchwałę dnia 7 lutego 2008 r stwierdzając, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone pasażerowi będącemu wraz z kierowcą współposiadaczem tego pojazdu.

Obecna praktyka Towarzystw Ubezpieczeniowych wskazuje, że roszczenia osób poszkodowanych, będących członkiem najbliżej rodziny, są uwzględniane i wypłacane. Dlatego trzeba zbierać całą dokumentację medyczną, by potem na jej podstawie ubiegać się o otrzymanie odszkodowania z OC pojazdu współmałzonka.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena