Ubezpieczenie OC to opcja ubezpieczenia, która chroni nas przed naszym działaniem na szkodę osób trzecich. Jej wykupienie powoduje, że nie jesteśmy pociągani do odpowiedzialności finansowej za wyrządzone przez nas szkody, albowiem kwota uznanego odszkodowania pokrywana jest z polisy zawartej u dowolnego ubezpieczyciela.

Data dodania: 2010-09-15

Wyświetleń: 1293

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wysokość kwoty odszkodowania ustalana jest wedle maksymalnej tzw. sumy gwarancyjnej, którą objęte jest ubezpieczenie. Każde ubezpieczenia OC są w stanie zagwarantować pokrycie finansowych strat związanych z wyrządzoną na rzecz innych osób szkodą, choć należy liczyć się z możliwością niepełnego ich zabezpieczenia. Dotyczy to również ubezpieczeń komunikacyjnych AC.

Menagerowie towarzystw ubezpieczeniowych doskonale wiedzą, jaki zakres świadczeń winna obejmować konkretna polisa, tak by zadowolić każdą ze stron. Na co należy zwrócić uwagę? Przede wszystkim na fakt, że szkody muszą powstać w trakcie ruchu pojazdu w naszym rodzimym kraju, w państwach Unii Europejskiej, a także w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Chorwacji oraz Szwajcarii, która nie jest członkiem wspomnianych wyżej grup państw.

Przedmiotem ubezpieczenia OC AC są szkody powstałe na osobie jak i w majątku osoby poszkodowanej. Szkody osobowe to uszczerbek na zdrowiu, którego może doznać uczestnik zdarzenia na skutek naszej aktywności cywilnej. Zawiera się w nich także śmierć oraz takie przypadki jak: trwałe zachorowanie, utrata zdrowia i spowodowana tym niezdolność do pracy poszkodowanego. Wszystko to podlega ochronie gdy wykupimy w cenie najtańsze ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC o wersji rozszerzonej. Jeśli chodzi o szkody majątkowe, zawiera się w nich między innymi utrata bądź zniszczenie samochodu, także zniszczenie wyposażenia pojazdu oraz strata rozmaitych wartościowych przedmiotów na skutek wypadku komunikacyjnego. Szkody takie obwarowane są odszkodowaniem z tytułu OC AC niezależnie od tego, kto był kierowcą pojazdu - czy to właściciel samochodu, znajomi współpasażerowie, czy też na przykład zabrani przy okazji po drodze autostopowicze. Składkę ubezpieczenia OC AC płacimy raz do roku -  Na ten czas obowiązuje nas podpisana z ubezpieczycielem umowa ubezpieczenia komunikacyjnego.

Warto wspomnieć, że istnieje możliwość zawarcia z ubezpieczycielem umowy na krótszy okres czasu, a dzieje się to w przypadku, kiedy chcemy ubezpieczyć pojazdy wolnobieżne i pojazdy zarejestrowany na okres tymczasowy. Oczywiście, dany pojazd musi być zarejestrowany na terenie naszego kraju. Jeśli przed upływem dwunastu miesięcy (pełnego okresu ubezpieczenia) nie zgłosimy firmie ubezpieczeniowej chęci rezygnacji z kontynuowania u niej ubezpieczenia, wówczas będziemy musieli liczyć się z tym, że na mocy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych komunikacyjnych umowa z danym ubezpieczycielem zostanie automatycznie przedłużona na kolejny rok. I bez znaczenia będzie, czy w międzyczasie podpiszemy umowę z inną firmą; w sumie poniesiemy podwójne koszty ubezpieczenia, choć np. w przypadku stłuczki - z gwarancją wypłaty tylko z jednego źródła. Dlatego też, jeśli zależy nam na tym, aby bez przypadkowych i niepotrzebnych kosztów nadal utrzymać najtańsze ubezpieczenia OC, warto zainteresować się ich ewentualną zmianą przed upływem czasu trwania umowy. I zrobić to najpóźniej na dzień przed wygaśnięciem dotychczasowej, wciąż obowiązującej nas umowy.

Licencja: Creative Commons