Artykuł opisuje interesujące cechy szkoleń internetowych w coraz bardziej zaawansowanej formie, mogących stanowić dużą alternatywę lub dopełnienie dla swych stacjonarnych odpowiedników(i nie tylko), oferując niewątpliwie wiele zalet z udziału w nich.

Data dodania: 2007-09-20

Wyświetleń: 3712

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wszyscy chyba zgodzą się ze stwierdzeniem, że udział w szkoleniu jest jedną z najlepszych form pozyskiwania wiedzy i nauki. W przeciwieństwie do akademickich wykładów, prowadzone są przez osoby mające często doświadczenie i praktykę, przedstawione są w ciekawszy i bardziej interaktywny sposób. Dodatkowo są o wiele bardziej efektywne ze względu na swą formę chociażby od książek.

Dzięki technologiom internetowym od kilku lat możemy brać również udział w szkoleniach przez internet. Pojawiają się coraz to bardziej zaawansowane narzędzia e-learningowe i systemy do komunikacji na odległość, umożliwiające tworzenie z każdym rokiem lepszych odpowiedników szkoleń stacjonarnych, które dla wielu osób mogą być doskonałą alternatywą dla nich, oraz być może nawet dla książek.

Zdecydowanie efektywny e-learning dąży do zapewnienia dużej ilości cech swoich stacjonarnych odpowiedników, starając się jednocześnie zlikwidować wady, oraz zapewnić dodatkowe elementy wspomagające tego typu formę i czyniące ją wartościową.

E-learning przede wszystkim powinien oszczędzać nasz czas i pieniądze bez naruszania kosztów płynących z nauki. Związane jest to z brakiem potrzeby podróżowania, wydawania pieniędzy na noclegi oraz oszczędność czasu poświęconego przeważnie na dojazdy. Biorąc udział w szkoleniu internetowym mamy do niego dostęp o każdej porze dnia , przez określony czas jego trwania, który przeważnie wynosi nawet do kilku tygodni. Możemy zatem również lepiej rozplanować swój rozkład nauki i udziału w nim, dostosowującąc go do swojego planu zajęć i obowiązków. Może być to szczególnie ważne dla osób o napiętym harmonogramie dnia pracy(biznesmeni, kadra kierownicza itp.) oraz wiele podróżujących, czy mieszkających daleko od miejsca prowadzenia szkoleń stacjonarnych, w jakich chcieliby wziąć udział. Świadczy to ich dużej efektywności czasowej.

Pomimo wysokich kosztów stworzenia jednego szkolenia e-learningowego w porównaniu do stacjonarnego odpowiednika, są one o wiele tańsze dla uczestnika, dzięki możliwości sprzedaży ich w znacznie większych ilościach, które zmniejszają koszty jednostkowe przypadające na biorącego udział. Różnica może być często bardzo duża i szczególnie korzystna w przypadku zapewnienia efektywnej formy, dzięki której wynosimy taką samą wiedzę wkładając dużo mniejszy wysiłek, a większą przyjemność w jej pozyskanie.

Szkolenia internetowe mogą często zapewnić zdecydowanie bardziej spójną treść merytoryczną, ze względu na ich wielokrotne sprawdzanie i poprawianie przed ostatecznym oddaniem do użytkowania z nich. Możemy zatem często odnieść większe korzyści z tego płynące, szczególnie w połączeniu z możliwością wielokrotnego przeglądania prezentacji szkoleniowych w trakcie naszego dostępu.

Biorąc udział w stacjonarnych szkoleniach, mamy często dostęp do trenera i jego wiedzy, oraz kontakt z pozostałymi uczestnikami przez 1-2 jego trwania. Dodatkowo sam prowadzący jest mniej dyspozycyjny na samym szkoleniu, aby odpowiedzieć nam na złożone pytanie lub pomóc doradą w interesującej nas zawiłej kwestii lub problemie. W szkoleniach internetowych możliwe są najczęściej konsultacje z prowadzącym w znacznie bardziej rozpiętym czasowo terminie, oraz kontakt i wymiana wiedzy z pozostałymi uczestnikami na forum, czy podczas spotkania e-konferencyjnego w ciągu kilku tygodni.

Ze względu na przeprowadzanie quizów i testów zarówno przed jak i po module kursu, szkolenie internetowe może być dla nas bardziej zindywidualizowane. Możemy sprawdzić jaką wiedzę posiada uczestnik z danego zagadnienia/modułu i na tej podstawie polecić mu skupienie szczególnej uwagi na określonych jego partiach. Podobnie już po przebyciu pojedynczego modułu lub całego kursu, możemy wykryć, która część powinna zostać powtórzona, jeżeli uczestnik chce osiągnąć oczekiwane rezultaty.

Te kilka cech stanowiących istotne zalety szkoleń internetowych mogą w konsekwencji często znaczyć o istotnej przewadze w wielu przadkach nad ich stacjonarnymi odpowiednikami.

Oczywiście jest to bardzo zależne od tematyki kursu, trenera prowadzącego, jakości przygotowania szkolenia oraz wielu innych czynników. Niestety dotychczasowo popularne kursy prowadzone przez internet, w dużej większości nie pozwalały na uwidocznienie w nich wyżej wymienionych cech. Dokładniej o efektywności szkoleń internetowych opiszę jednak w kolejnych artykułach z działu e-learningu.
Licencja: Creative Commons