Organizacja dostaw, inaczej gospodarka transportowa, składa się z wielu czynników związanych z przemieszczaniem ładunków, ( zmianą miejsca składowania ), oraz czynności z tym związanych, polegających na załadowaniu i rozładowaniu towaru. Transport w przedsiębiorstwie handlowym jest bardzo ważnym...

Data dodania: 2007-08-28

Wyświetleń: 15550

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 1

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Organizacja dostaw, inaczej gospodarka transportowa, składa się z wielu czynników związanych z przemieszczaniem ładunków, ( zmianą miejsca
składowania ), oraz czynności z tym związanych, polegających na załadowaniu
i rozładowaniu towaru. Transport w przedsiębiorstwie handlowym jest bardzo ważnym czynnikiem, który w decydującym stopniu wpływa na rytmiczną pracę przedsiębiorstwa.
Prawidłowa gospodarka transportowa powinna zapewnić przewóz towaru przy minimalnym zużyciu środków transportowych i po najkrótszych drogach. Ważną rzeczą dla firmy jest ustalenie własnych potrzeb transportowych, na które składają się:
rodzaj przewożonego ładunku,
ciężar,
objętość.
Firma dla zapewnienia ciągłości dostaw między magazynami i sklepami wynajmuje od 4 firm transportowych 23 samochody. Ich głównym zadaniem jest:
przewóz towaru z magazynu do sklepów,
przewóz opakowań i zwrotów ze sklepów do magazynu,
odbiór towaru od dostawców .
Do obowiązków kierowcy należy:
załadunek i rozładunek towaru,
dostarczenie do magazynu zwrotów towarów i opakowań zwrotnych,
zaplombowanie samochodu,
pobranie wszystkich dokumentów (faktur , listów przewozowych , spisu braków dowóz nienaruszonego towaru do sklepu.
Każdy kierowca posiada kartę drogową , która powinien udostępinić do wypełnienia kierownikowi zmiany w sklepie jak i w ekspedycji. W karcie drogowej magazyn powinien umieścić:

numer sklepu,
ilość palet,
godzinę odjazdu,
numer plomby,
pieczątkę i czytelny podpis.

W karcie drogowej sklep powinien wpisać następujące danę:

godzinę przyjazdu,
temperaturę nabiału,
ilości oddanych palet,
godzinę odjazdu,
numery transferów towarów i opakowań,

Wszystko o branży transport,spedycja,logistyka, magazynowanie znajdziecie na stronach portalu easylogistyka, gdzie ponadto do waszej dyspozycji pozostanie bezpłatna giełda transportowa, forum logistyczne , forum transportowe, baza firmy transportowe , firmy logistyczne i firmy spedycyjne.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena