W dobie XXI wieku rodzina staje przed trudnym wyborem, który przede wszystkim dotyka roli kobiety. Kobieta staje przed trudnym wyborem: musi zdecydować co jest dla niej ważniejsze ;praca, aktywny rozwój zawodowy czy macierzyństwo.

Data dodania: 2010-07-05

Wyświetleń: 4826

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 4

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

4 Ocena

Licencja: Creative Commons

W dobie XXI wieku rodzina staje przed trudnym wyborem, który przede wszystkim dotyka roli kobiety. Szybki postęp techniczny, dostęp do coraz szerszych informacji, zamiana ról społecznych , oraz dokonujące się przemiany gospodarcze powodują ,że kobieta staje przed trudnym wyborem: musi zdecydować co jest dla niej ważniejsze ;praca, aktywny rozwój zawodowy czy macierzyństwo.

Macierzyństwo to naturalny okres w życiu kobiety, a także naturalny etap rozwoju małżeństwa. O macierzyństwie rozstrzyga odpowiedni wpis do aktu stanu cywilnego urodzenia dziecka. Posiadanie dziecka przez kobietę wypełnia jej biologiczne uwarunkowanie oraz jest wyznacznikiem tworzenia się podstawowej komórki społecznej , nie tylko z socjologicznego punktu widzenia ale i psychologii . Pełna rodzina powstaje wtedy, gdy w małżeństwie rodzi się pierwsze dziecko.

W procesie wychowania dziecka największa rola przypada matce. Miłość matczyna to afirmacja życia dziecka i jego potrzeb, to odpowiedzialność i troska o dziecko, absolutnie niezbędna do zachowania go przy życiu i zapewnienia mu rozwoju. Przede wszystkim jednak rola matki polega na wpojeniu dziecku takiej postawy, która daje przeświadczenie,że dobrze jest żyć, co wymaga nieskończonego altruizmu.

Matka jest pokarmem, miłością i ciepłem. Badania wykazują,że ciągłość unii dziecka z matką we wczesnym dzieciństwie jest istotnym warunkiem jego prawidłowego rozwoju. W Światowej Organizacji Zdrowia spotyka się taki oto zapis: „ jest rzeczą dla zdrowia dziecka najistotniejszą, by dziecko miało warunki do nawiązania ścisłej, trwałej i gorącej więzi uczuciowej ze swoja matką, więzi, która dla obojga, stanowi źródło wspólnego zadowolenia i satysfakcji.”

Ze względu na przeobrażenia kulturowe i społeczno -gospodarcze Polski po II wojnie światowej zaobserwowano znaczne zwiększenie się liczby kobiet zatrudnionych w różnych dziedzinach gospodarki. Kariera dla kobiet jest coraz ważniejsza. Przytoczona wyżej definicja WHO przede wszystkim stoi na straży kobiecego macierzysta i zachowania ciągłości rodziny, wskazuje na wypełnienie przez kobietę roli rodzinnej- żony prowadzącej dom i matki wychowującej dzieci. Jej wprowadzenie było konieczne za względu na ukształtowanie się nowych modeli rodziny i postrzegania roli kobiety.

Modelem , który kłóci się z przytoczonym opisem macierzyństwa, bądź też je eliminuje z życia kobiety jest model kobiety- matki i żony starającej pogodzić się wychowanie dzieci z prowadzeniem domu. Trzecim, skrajnym zresztą , ale obserwowanym i propagowanym-jest kobieta wyraźnie dążąca do jak największego zaktywizowania zawodowego i dotrzymania kroku mężczyźnie w życiu społecznym i zawodowym. W pierwszych dwóch przypadkach kobieta ma możliwość posiadania dziecka, natomiast wybierając ostatnia rolę, świadomie rezygnuje z możliwości wychowywania potomstwa na rzecz kariery i rozwoju zawodowego.

Coraz częściej płeć piękna stwierdza,że miejsce i rola kobiety w życiu społecznym i zawodowym powinny być w zasadzie równe miejscu i roli mężczyzny, a ten postulat może być osiągnięty tylko poprzez pracę kobiet poza domem. Jeśli znaczna część kobiet nie pracuje poza domem to jest to spowodowane przeszkodami zewnętrznymi. Taki model życia wybierają przede wszystkim te małżeństwa i kobiety, które w rozwoju zawodowym znajdują zaspokojenie potrzeb egzystencjalnych, takich jak potrzeba utrzymania, osiągnięcia odpowiedniego statusu społecznego oraz otrzymania wynagrodzenia za wykonaną pracę, pragnące podnieść swą jakość życia. Takie postrzeganie świata przede wszystkim wiąże się dziś z traktowaniem malucha z punktu widzenia jego użyteczności. W takim przypadku dziecko stanowi konkurencje dla dóbr materialnych i inwestycyjnych. Traktuje się je jako przeszkodę dla osiągnięcia przez członków rodziny wysokiego statusu materialnego i zawodowego.

Na rozpowszechnianie się pracy zawodowej kobiet przede wszystkim należny patrzeć jak na wyłaniający się nowy wzór społecznego zachowania się. W tym ujęciu „ dwie role kobiety- w pracy i w domu” zmierzają do integracji i przestają być drogami rozstawnymi. Przede wszystkim należy jednak pamiętać,że zarówno życie małżeńskie, rodzinne , jak i praca zawodowa mogą być źródłem radości i szczęścia, albo tez konfliktów i napięć emocjonalnych. Nie ma zatem w tej kwestii jednego najbardziej odpowiedniego rozwiązania , dającego pełną satysfakcję i zadowolenie.Najpierw miłość, potem macierzyństwo to naturalne okresy w życiu kobiety.

 

Licencja: Creative Commons
4 Ocena