Pieczątka firmowa powinna zawierać pełną nazwę firmy i dane (imię i nazwisko) właściciela. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ustawodawca wymaga, by w nazwie firmy znalazło się imię i nazwisko właściciela, więc wymóg ten spełniamy niejako automatycznie, podając pełną nazwę firmy.

Data dodania: 2010-06-10

Wyświetleń: 20433

Przedrukowań: 1

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Pieczątka firmowa powinna zawierać pełną nazwę firmy i dane (imię i nazwisko) właściciela. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ustawodawca wymaga, by w nazwie firmy znalazło się imię i nazwisko właściciela, więc wymóg ten spełniamy niejako automatycznie, podając pełną nazwę firmy.

Pieczątka powinna zawierać także adres siedziby firmy (ulicę, nr lokalu, kod pocztowy i miejscowość).

Warto także umieścić na pieczątce numery NIP i REGON – które w odbitce średniej wielkości automatów mieszczą się w jednym wierszu.

Jeśli chodzi o zakres formalny – są to wszystkie niezbędne informacje.

Jednakże dobrym zwyczajem jest umieszczenie na pieczątce numeru telefonu: wielu przyszłych kontrahentów z pewnością po niego sięgnie. Zauważyłem, że praktycznie każda licząca się firma umieszcza numer telefonu na pieczęci.

Również dobrym zwyczajem jest umieszczenie adresu strony www i kontaktu e-mailowego (jeśli wygląda profesjonalnie np.: [email protected]. Sugeruję nie umieszczać e-maili w stylu [email protected]). Posiadanie strony firmowej jest prawie, a w najbliższej przyszłości będzie – standardem. Wielu naszych przyszłych kontrahentów sięgnie po adres www naszej firmy – choćby po to, aby sprawdzić, jak wygląda nasza strona internetowa. Podanie adresów www jest też doskonałą formą autoreklamy.

Prawidłowa pieczątka firmy powinna więc wyglądać następująco:

NAZWAFIRMY

IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA

ADRES, KOD POCZTOWY, MIASTO

NUMER NIP I REGON

TELEFONY

ADRES(y)WWW, ADRES E-MAIL

W/w dane powinny służyć jako wzór, natomiast ich rozmieszczenie może być zupełnie różne: np. w mojej pieczątce firmowej 4 adresy www portali, które prowadzę zawarłem po prawej stronie przy krawędzi odbitki, obok danych formalnych. Wygląda to dość oryginalnie – adresy www od razu rzucają się w oczy (taki był zamierzony efekt).

Powyższy tekst powstał na bazie moich kilkuletnich obserwacji w prowadzeniu internetowego punktu wyrobu pieczątek.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena