GUS prowadzi prace nad poprawieniem, jakości statystyki dla lepszego zaspokojenia potrzeb użytkowników, będzie zmniejszał obciążenia respondentów oraz obniżał koszty tworzenia statystyk.

Data dodania: 2010-05-04

Wyświetleń: 1754

Przedrukowań: 1

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jakości według normy ISO 8402 - 1986 jest zdefiniowana, jako: „ogół cech i właściwości produktu lub usługi, który decyduje o zdolności zaspokojenia potrzeb zadeklarowanych lub domyślnych." Jakość w statystyce publicznej i programy obserwacyjne oparte są na definicji, jakości Europejskiego Systemu Statystycznego i określona na podstawie 6 składników, jakości, które obejmują: użyteczność, dokładność, terminowość i punktualność, dostępność i przejrzystość, porównywalność, spójność. Przy ocenianiu wykonania zaleceń dotyczących, jakości należy również uwzględnić koszty i obciążenia, jakie związane są z tworzeniem statystyk oraz kwestie poufności, transparentności i bezpieczeństwa danych.

Użyteczność jest to stopień, w jakim statystyka spełnia obecne i potencjalne oczekiwania użytkowników. Mówi ona, czy wszystkie konieczne statystyki zostały zrobione oraz w jakim stopniu zastosowane pojęcia (definicje, klasyfikacje itp.) odzwierciedlają potrzeby użytkownika.

Dokładność w uogólnionym sensie statystycznym określa bliskość obliczeń lub oszacowań do wartości dokładnych lub rzeczywistych. Terminowość informacji odzwierciedla okres pomiędzy jej dostępnością a wydarzeniem lub zjawiskiem, jakie opisuje.

Dostępność odnosi się do fizycznych warunków, w jakich użytkownicy mogą uzyskiwać dane i obejmuje: kanały dystrybucji, czynności składania zamówień, czas potrzebny na realizację dostawy, politykę cenową, dogodne warunki marketingowe (prawa autorskie itp.), dostępność mikro- i makrodanych, media (wydruk, pliki, CD-ROM, Internet), itp. Przejrzystość odnosi się do otoczenia informacyjnego danych, czyli faktu łączenia ich z odpowiednimi meta danymi (informacje tekstowe, wyjaśnienia, dokumentacja itp.) formami graficznymi (wykresy, diagramy i mapy), faktu dostępności informacji dotyczących, jakości danych (łącznie z ograniczeniami wykorzystania) oraz zakresu pomocy dodatkowej oferowanej przez instytucję statystyczną.

Licencja: Creative Commons