Zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym napotykamy na swojej drodze teksty i dokumenty w języku obcym. Często radzimy sobie w takich sytuacjach sami, wspomagając się słownikiem, internetem, czy pomocą znajomych. Są jednak takie przypadki, w których nie możemy obejść się bez pomocy biura tłumaczeń lub tłumacza danego języka.

Data dodania: 2010-02-19

Wyświetleń: 3393

Przedrukowań: 1

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym napotykamy na swojej drodze teksty i dokumenty w języku obcym. W tym momencie przychodzą mi do głowy takie przykłady: Rejestracja samochodu zakupionego w Niemczech, kontrakt z nowym klientem z Irlandii, ślub z Anglikiem, ciekawy artykuł do pracy magisterskiej w języku angielskim, czy instrukcja obsługi chińskiego garnka do gotowania ryżu... Często radzimy sobie w takich sytuacjach sami, wspomagając się słownikiem, internetem, czy pomocą znajomych. Są jednak takie przypadki, w których nie możemy obejść się bez pomocy biura tłumaczeń lub tłumacza danego języka.
1. Tłumaczenia przysięgłe
Gdy mamy do czynienia z takimi dokumentami jak dokumenty samochodowe, prawa jazdy, dokumenty stanu cywilnego, czy dyplomy i certyfikaty ukończenia szkół i kursów, powinniśmy zgłosić się do tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły musi posiadać specjalne uprawnienia. Po pierwsze musi mieć ukończone magisterskie studia wyższe na kierunku filologii lub na innym kierunku plus studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia z danego języka obcego. Po drugie - złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany "egzaminem na tłumacza przysięgłego". Egzamin taki zdaje się przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, którą powołuje Minister Sprawiedliwości. Dopiero spełniając powyższe warunki tłumacz przysięgły może złożyć wobec Ministra Sprawiedliwości ślubowanie o treści: "Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy państwowej i innej tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową". Należy pamiętać również, że aby tłumaczenie powyższych dokumentów było istotne dla urzędu, w którym mamy je przedłożyć, powinniśmy dostarczyć tłumaczowi oryginalne dokumenty. W przeciwnym razie zaznaczy on w tłumaczeniu fakt, iż tłumaczył z kopii.
2. Tłumaczenia dla biznesu
Na niedokładne tłumaczenie nie możemy sobie pozwolić również w pracy. Tłumaczenia dla biznesu nie wymagają wprawdzie, w większości przypadków, tłumaczenia przysięgłego, nie mniej jednak mają swoją rangę. Dla przykładu strona www. W dzisiejszych czasach strona internetowa, to wizytówka firmy. Błędy gramatyczne, czy językowe nie wpływają pozytywnie na wizerunek. Z tak istotną kwestią jak tłumaczenie strony rozsądnie jest zwrócić się do profesjonalisty. Podobnie ma się rzecz z folderami, czy ulotkami. Inne przykłady tłumaczeń dla biznesu to, np. sprawozdania finansowe lub marketingowe, bilanse i kosztorysy dla zarządu, dokumenty aplikacyjne, umowy i kontrakty.
3. Tłumaczenia specjalistyczne
Tak istotne teksty i dokumenty techniczne, jak: katalogi produktów, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, opisy konstrukcji, dokumentacja budowlana, analizy naukowe, opinie naukowe, również wymagają rzetelnego i bezbłędnego tłumaczenia. Dlatego i tu warto zwrócić się do biura tłumaczeń, które posiada bazy słownictwa specjalistycznego i możemy być pewni, że wykonane przez nich tłumaczenie techniczne nie będzie zawierało błędów, a także będzie zrozumiałe dla adresatów danego dokumentu. Innym rodzajem ważnych tłumaczeń specjalistycznych są na przykład: tłumaczenia prawnicze (umowy, statuty, dokumenty księgowe), czy tłumaczenia medyczne (wyniki badań, publikacje medyczne, opisy przypadków klinicznych, specyfikacje produktu).
Większość biur tłumaczeń przyjmuje zlecenia pocztą elektroniczną. Wystarczy przesłać im zeskanowany tekst, czy rysunek, by w ciągu kilku godzin lub dni otrzymać jego tłumaczenie. Oczywiście dużo prościej będzie nam znaleźć biuro, które wykonuje tłumaczenia z angielskiego czy niemieckiego, a zdecydowanie trudniej o tłumacza np. języka koreańskiego.
Tak, czy inaczej, kiedy potrzebujemy przetłumaczyć na język obcy lub z języka obcego na Polski bardzo istotny dla nas tekst lub dokument, warto zwrócić się do wykształconego tłumacza. Może się okazać, że koszt tłumaczenia będzie nieporównywalnie niższy od negatywnych konsekwencji, na jakie możemy być narażeni przez błędne tłumaczenie.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena