techniczne

Ubezpieczenia majątkowe - techniczne ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeniowego i ich wpływ  na wysokość odszkodowania

Ubezpieczenia majątkowe - techniczne ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeniowego i ich wpływ na wysokość odszkodowania

Podpisując umowę ubezpieczenia musimy mieć świadomość, że poza ryzykiem, wartością mienia i sumą ubezpieczenia, istnieją również inne czynniki, wpływające na kierunek tej umowy oraz wysokość przyznanego nam ostatecznie przez agenta czy brokera odszkodowania. Są to m.in. tak zwane techniczne ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Tłumaczenia językowe

Tłumaczenia językowe

Zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym napotykamy na swojej drodze teksty i dokumenty w języku obcym. Często radzimy sobie w takich sytuacjach sami, wspomagając się słownikiem, internetem, czy pomocą znajomych. Są jednak takie przypadki, w których nie możemy obejść się bez pomocy biura tłumaczeń lub tłumacza danego języka.