Dowiesz się o terminach OFE, co brać pod uwagę przy wyborze OFE, jak szukać agentów i jak rozmawiać z agentami. Prezentujemy zmiany korzystne dla klienta od 1.01.2010 r

Data dodania: 2010-01-23

Wyświetleń: 3241

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Terminarz

Pierwsza umowa OFE

Każdy, kto rozpoczął pierwszą pracę, powinien zapisać się do wybranego przez siebie Otwartego Funduszu Emerytalnego. Jest to ustawowy obowiązek.

Dwa razy do roku w ostatnie dni robocze stycznia i lipca ZUS dokonuje losowania OFE dla osób, które nigdzie się nie zapisały. Z losowania wyłączone są OFE, które nie osiągnęły stopy zwrotu większej od średniej ważonej dla dwóch ostatnich 3-letnich okresów rozliczeniowych a także te, których udział w rynku przekracza 10%.

W lipcu 2009 brały udział tylko:

AIG OFE, Allianz Polska OFE, AXA OFE, Generali OFE, Pekao OFE, OFE Pocztylion
Aby uniknąć losowania i świadomie wybrać OFE należy podpisać umowę przystąpienia do funduszu w terminach:

do 10 stycznia lub do 10 lipca przed datą losowania.

Zmiana OFE

Zmieniając OFE umowę podpisać można w każdym momencie, z tym, ze przeniesienie (transfer) kapitału do nowego OFE odbywa się 4 razy do roku: w lutym, w maju, w sierpniu i w listopadzie.

Aby przeniesienie kapitału do nowego funduszu nastapiło jak najszybciej, należy umowę podpisać w terminach do 25 dnia miesiąca przed miesiącem transferowym. Będą to graniczne daty:

25 stycznia, 25 kwietnia, 25 lipca, 25 października.

Zmiana OFE dla osób, które są członkami poprzedniego OFE krócej niż 2 lata podlega opłacie. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy jedno OFE przejmuje inne OFE.

Jak wybrać OFE

Zobacz, jak dużo członków i składek posiada OFE - świadczy to o popularności funduszu, jak postrzegają go inni.

Przeglądnij stopy zwrotu za różne okresy - weź po uwagę jak najdłuższy okres. Pamiętaj, że w rankingach podane są dane historyczne, które nie muszą sprawdzić się w przyszłości.

Sprawdź opłaty, jakie pobierają fundusze. Obecnie wszystkie fundusze pobierają takie same opłaty od składki. Opłaty za zarządzanie różnią się w zależności od wielkości funduszu - im fundusz większy tym opłaty są mniejsze.

Zapytaj znajomych, czy są zadowoleni z posiadanego OFE. Oceń jakość obsługi agenta, biura obsługi klienta.

Dowiedz się o wybranym OFE ze stron internetowych Funduszy, strony Komisji Nadzoru Finansowego, albo ze stron, które gromadzą dane o Funduszach w jednym miejscu.

Spotykając się z Przedstawicielem pamiętaj, że jemu zależy abyś podpisał umowę właśnie w jego firmie, więc sprawdzaj „argumenty" przedstawiciela, który zawsze powie, że jego firma jest najlepsza i ma najlepsze wyniki. A najlepiej jest wybrać samemu, a przedstawiciela "wykorzystać" tylko do podpisania umowy i zadania dodatkowych pytań.

Zmiany ustawowe OFE  od 01.01.2010 roku

Z dniem 1 stycznia 2010 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2009 r.). 

Ustawa wprowadza zmiany dotyczące:

- wysokości maksymalnej opłaty pobieranej od składki
- limitu kwotowego opłaty pobieranej za zarządzanie aktywami

Opłaty od składki

Opłaty od składki obowiązujące do końca 2009

· 7% w latach 2004-2010
· 6,125% w roku 2011
· 5,25% w roku 2012 
· 4,375 w roku 2013
· 3,5% od 2014 roku

Od 2010 r. maksymalna opłata od składki to 3,5% 

Maksymalna opłata 3,5%  dotyczy wszystkich klientów czyli tych, którzy są już członkami OFE i  tych którzy dopiero będą się zapisywali do OFE. Tym samym znika element konkurencji między Funduszami

Opłaty za zarządzanie aktywami funduszu.

Maksymalne kwoty do 2009 r. to:

· aktywa netto do 8 mld zł - 0,045% aktywów netto w skali miesiąca
· od 8 do 20 mld - 3,6 mln zł +0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
· od 20 do 35 mld - 8,4 mln zł +0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
· od 35 do 65 mld - 13,2 mln zł +0,023% nadwyżki ponad 35 mld zł
· ponad 65 mld - 20,1 mln zł +0,015% nadwyżki ponad 65 mld

Ograniczenie opłat od 01.01.2010 roku: opłata za zarządzanie  nie pobierana powyżej 45 mld

Zobacz jakie aktywa mają OFE

Jak podpisać umowę OFE

Można to zrobić na dwa sposoby.

1) Umówić się na spotkanie z Przedstawicielem, który przyjdzie w wyznaczone miejsce (praca, dom, biuro) i załatwi wszystko na miejscu od razu. Tak zwykle jest najlepiej, bo wiesz, że formularz jest dobrze wypełniony, możesz porozmawiać z przedstawicielem i zadać dodatkowe pytania.

2) Korespondencyjnie. Wypełniasz formularz online, lub telefonicznie, otrzymujesz umowę kurierem lub pocztą do podpisania, potem przedstawiciel odsyła ci umowę podpisaną przez niego.

Kontakty do przedstawicieli znajdziesz oczywiście w internecie.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena