Wśród Polaków istnieje błędne przekonanie, że dzieci, które korzystają z korepetycji są złymi uczniami. Nic bardziej mylnego, korepetycje w swoim założeniu mają stanowić wsparcie dla ucznia oraz umożliwiać dzieciom wyrównywanie braków, a wszystko to w grupie rówieśników i w miłej atmosferze.

Data dodania: 2010-01-04

Wyświetleń: 1987

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zajęcia indywidualne lub w małych grupach pozwalają na bardziej szczegółowe opracowanie materiału przerabianego w szkole, dając możliwość pogłębienia go i dokładnego nadrobienia zaległości. Korepetycje to również szansa na wyrównanie braków wynikających z nieobecności dzieci na lekcjach. Nauka w małych grupach daje uczniom dużo korzyści: łatwiej jest wyeliminować czynniki wywołujące stres, dzieci motywują się wzajemnie, zauważają, że nie są same ze swoimi problemami szkolnymi. Mniejszy dystans z nauczycielem prywatnym niż z nauczycielem ze szkoły pozwala na łatwiejsze dotarcie informacji do ucznia. Dodatkowo powtórzony materiał powoduje, że nasze pociechy nabierają pewności siebie na lekcjach. Korepetycje mogą mieć na celu przygotowanie do egzaminów, wyczerpująco omawiając i ćwicząc materiał z zakresu danego egzaminu.

Niezależnie od rodzaju korepetycji ważne jest, aby w porę je rozpocząć i zaplanować jako stałe zajęcia dodatkowe. Powinniśmy odchodzić od sytuacji, kiedy to posyłamy dzieci na korepetycje na tydzień czy dwa przed ważnym sprawdzianem czy miesiąc przed egzaminem semestralnym.  „Dzięki regularnym korepetycjom uczniowie nie tylko uczą się danego przedmiotu, lecz także poznają odpowiednie dla niego techniki uczenia się, pomagające im, również w przyszłości, na lepszą organizację pracy własnej w domu. Dzięki temu lepiej i bardziej bezstresowo radzą sobie na zajęciach w szkole.” – mówi Joanna Krupiarz z firmy Platu Korepetycje. Pozytywne relacje i miła atmosfera panująca na zajęciach stanowi ważny czynnik, wpływający na naukę i my to gwarantujemy dodaje – Pani Joanna.

Nie zostawiajmy planowania korepetycji na ostatnią chwilę, grudzień - styczeń to najlepszy czas by rozpocząć powtarzanie materiałów na dodatkowych lekcjach, nie zaniedbując bieżących zajęć w szkole. W momencie otrzymania ocen śródrocznych uczniowie razem z rodzicami i profesjonalną kadrą mogą określić, jakie cele stoją przed nimi w nowym półroczu i jaki typ korepetycji pomoże im w ich realizacji.

Licencja: Creative Commons