Matematyka i problemy. Matematyka w szkole średniej niezależnie od jej rodzaju sprawia uczniom wiele problemów. Obszerny materiał konieczny do nauki oraz ograniczony czas na przekazanie wiedzy przez nauczycieli skutecznie pogłębia ten problem.

Data dodania: 2022-09-28

Wyświetleń: 339

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Matematyka w szkole średniej

Wielu uczniów ma poważny problem z przyswojeniem zagadnień matematycznych co bardzo często wywołuje w nich stres i uraz na całe życie. Od lat każde pokolenie uczniów bombardowane jest ciągle tym samym stwierdzeniem, określającym, że matematyka jest obecna na każdym etapie naszego życia. Ale czy jest tak na pewno? Tak i nie…

Większość zagadnień matematycznych statystycznej osobie nie jest zupełnie do niczego potrzebne, ich nauka to zwykłe marnowanie czasu. W myśl tej zasady nowoczesne systemy nauczania opierają się na przekazywaniu wiedzy ogólnej, a zgłębianie szczegółów pozostawiają studiom.

Dzięki takiemu podejściu uczeń wybierając rodzaj studiów sam decyduje w którym kierunku chce się rozwijać.

Matematyka szkoła średnia

Rozpoczynając naukę w szkole średniej większość uczniów nie wie co chce w życiu robić oraz jaki kierunek studiów obrać. Niestety już na samym początku edukacji w szkole średniej bombardowani są ogromem tematów matematycznych.

Sami spójrzcie na listę:

 • funkcja liniowa, wzory skróconego mnożenia, tablice matematyczne cke, pole trapezu, logarytmy, twierdzenie pitagorasa
 • romb, pole rombu, liczby naturalne, trapez, graniastosłup, wzór na deltę
 • pole równoległoboku, prostopadłościan, funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym, równoległobok
 • liczby całkowite, mediana, funkcja kwadratowa, trygonometria, kolejność wykonywania działań
 • obliczanie procentów, równanie kwadratowe, ostrosłup, pole kola, całkowanie przez części
 • liczby wymierne, pierwiastki, średnica, odchylenie standardowe
 • tablice trygonometryczne, hiperbola, trójkąt 30 60 90, pole trójkąta, pole prostokąta
 • kwadrat, kurs maturalny poziom rozszerzony, pole kwadratu, trójkąty, obwód kola
 • wielomiany, czworościan foremny, średnia arytmetyczna, sześcian, dziedzina funkcji
 • przekątna kwadratu, wartość bezwzględna, liczby rzeczywiste, twierdzenie Talesa
 • graniastosłup prawidłowy czworokątny, podział liczb, wzory redukcyjne
 • działania na macierzach, parabola, logarytmy wzory, trapez równoramienny
 • ostrosłup prawidłowy czworokątny, funkcja definicja i własności, potęgi
 • ciąg arytmetyczny, układ współrzędnych, stożek, ciąg geometryczny, trapez prostokątny
 • mnożenie ułamków, objętość walca, miejsce zerowe funkcji, najmniejsza wspólna wielokrotność nww
 • trójkąt prostokątny, wzór rekurencyjny ciągu, prostokąt, objętość graniastosłupa, zaokrąglanie liczb przybliżanie liczb
 • proste równania trygonometryczne, największy wspólny dzielnik nwd
 • liczba pi, postać kanoniczna, trójkąt równoramienny, wykres funkcji, funkcja wykładnicza
 • macierze podstawowe definicje, wzory trygonometryczne, planimetria, postać iloczynowa
 • procenty, schemat Hornera
 • rozwiazywanie układów równań liniowych metodą podstawiania oraz przeciwnych współczynników
 • objętość ostrosłupa, obwód prostokąta
 • ułamki, twierdzenie cosinusów, objętość prostopadłościanu
 • obwód prostokąta, trójkąt równoboczny, przekątna prostokąta, wzory Viete’a
 • liczby niewymierne, czworokąt, nierówności kwadratowe, proste prostopadle

W/w zagadnienia matematyczne to tylko około 30% materiału szkoły średniej. Do tego dochodzą również inne przedmioty nauczania.

Analizując cały zakres materiału należ odpowiedzieć sobie na pytanie czy problemy z matematyką, które tak często dotykają uczniów szkół średnich nie wynikają z zbyt obszernego materiału?

Szybka nauka matematyki

Wielu uczniów i ich rodziców szuka pomocy przy nauce matematyki. Z roku na rok rośnie popularność korepetycji oraz kursów dzięki czemu uczeń może liczyć na dodatkowa pomoc.

Od pewnego czasu staja się również popularne video korepetycje z matematyki oraz zdalna nauka matematyki. Rozwiązanie takie wydaje się idealne dla każdego ucznia chcącego poprawić swoje efekty w nauczaniu.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena