Lojalność wobec marki. Jak ją zdefiniować ? Czym jest ? Jakie warunki muszą być spełnione by pewne zachowania konsumenckie określać lojalnością wobec marki ?

Data dodania: 2009-12-31

Wyświetleń: 4710

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 3

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

3 Ocena

Licencja: Creative Commons

Przywiązanie do marki na pierwszy rzut oka wydaje się czymś prostym. A jednak zarówno, gdy chodzi o rozumienie tego zjawiska, jak i pomiar pojawiają się różne komplikacje. Niektórzy autorzy twierdzą, że przywiązanie do marki występuje tylko wtedy, gdy oprócz zachowania, czyli gotowości do ponawiania zakupów produktów danej marki występuje pozytywna postawa.Konsument, który powtarza zakupy produktów danej marki ( np., dlatego, że inna marka jest dla niego akurat jakichś względów niedostępna), ale nie przejawia pozytywnej postawy wobec tej marki, łatwo może zmienić swoje zachowanie, gdy występują odpowiednie okoliczności. Takie powtarzalne zachowanie, któremu nie towarzyszy pozytywna postawa, nazywają „rzekomym” przywiązaniem albo inercją. Inne badania wskazują na fakt, że zachowanie i postawa nierzadko bywają rozdzielone i że pozytywna postawa nie jest warunkiem lojalnego kupowania. Ludzie mogą lubić markę, a mimo to nie kupować produktów tej marki, czy to z powodu braku środków finansowych ( produkt jest za drogi), czy z powodu braku okazji ( produkt jest niedostępny). Konsumenci mogą systematycznie kupować produkty danej marki bez żadnego pozytywnego stosunku wobec niej, np., dlaczego kupujący cukier mieliby od razu przejawiać pozytywny stosunek do tego produktu? Także należy pamiętać, że stosunek do marki nie musi być przyczyna, ale skutkiem zakupów produktów danej marki. Mogliśmy z jakichś przypadkowych powodów zacząć kupować produkt danej marki i z czasem wytworzył się u nas pozytywny stosunek do tej marki. Wszystko to sprawia, że powinniśmy odróżniać pozytywną postawę wobec marki oraz powtarzalne ( lojalne) kupowanie produktów danego producenta.

Licencja: Creative Commons
3 Ocena