Promocje sprzedaży to bogaty zestaw krótkookresowych bodźców mających na celu zwiększenie sprzedaży produktu lub usługi. Do narzędzi promocyjnych zaliczyć można: kupony, rabaty, przeceny, premie, pokazy, degustacje produktów w sieciach handlowych czy też konkursy z nagrodami lubiane przez większość konsumentów.

Data dodania: 2009-12-18

Wyświetleń: 2185

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Promocje sprzedaży to bogaty zestaw krótkookresowych bodźców mających na celu zwiększenie sprzedaży produktu lub usługi. Do narzędzi promocyjnych zaliczyć można: kupony, rabaty, przeceny, premie, pokazy, degustacje produktów w sieciach handlowych czy też konkursy z nagrodami lubiane przez większość konsumentów. Chociaż narzędzia promocji dają na ogół szybki efekt w postaci wzrostu sprzedaży, to jednak, w odróżnieniu od reklamy, nie kształtują w większości wypadków długookresowych preferencji i lojalności nabywców wobec produktu. Promocja sprzedaży z reguły prowadzona jest równolegle z reklamą i sprzedażą osobistą.

Promocje sprzedaży jest ważnym składnikiem promocji mix i nie jest tak widoczna jak reklama. W ostatnich latach wydatki na promocję zwiększyły się w wyniku wzrostu środków finansowych przeznaczanych na reklamę. Ten wzrost wskazuje na rozwój w kierunku zintegrowanych, zorientowanych na konsumenta programów reklamy i promocji i odejście od tradycyjnej promocji handlowej. Wybór i integracja wielu technik promocji wymaga dobrego zrozumienia zalet i wad każdego rodzaju promocji. Narzędzia promocji sprzedaży to kupony, oferty specjalne, premie, konkursy, loterie, próbki, programy lojalnościowe, wystawy w miejscu sprzedaży, rabaty i lokowanie produktu.

Przedmioty, urządzenia i materiały promocyjne stosowane są w punktach sprzedaży detalicznej. Konkursy, gry, loterie promocyjne dają konsumentom szanse wygrania pieniędzy lub produktu (np. laptop, komputer, telefon komórkowy, wycieczka, itp.). Jest bardzo wiele form organizacyjnych takich promocyjnych imprez. Narzędziem promocji są okresowe obniżki cen stosowne w krótkim przedziale czasu. Nie należy ich jednak utożsamiać z przeceną, która raczej polega na szybkiej wyprzedaży towaru a nie jego promowaniu.

Konkursy polegają na tym, iż konsumenci wykorzystując swe analityczne i kreatywne myślenie, starają się wygrać nagrodę. Na przykład McDonald's i Poczta USA zorganizowały konkurs, w którym poprosiły dzieci o zaprojektowanie znaczka pocztowego na temat świadomości ekologicznej. Pomimo skomplikowanych zasad w konkursie wzięło udział ponad 150.000 dzieci w wieku 8-13 lat. Dzisiaj projekty znaczków czterech zwycięzców można zobaczyć na obiegowych znaczkach poczty amerykańskiej. W Polsce konkursy stały się niesłychanie skutecznym narzędziem promocji sprzedaży w walce o udziały w rynku. Częstotliwość ich stosowania rośnie wraz z intensyfikacją konkurencji. Niektóre firmy stosują nawet bardzo prostą formułę konkursu. Uczestnicy nie muszą wykazać się jakąkolwiek wiedzą. Liczy się tylko nadesłanie elementu produktu, na przykład nakrętki, etykiety lub wieczka.

Jednym z narzędzi promocji sprzedaży są próbki produktów - produkty przekazywane nieodpłatnie bądź z niewielką odpłatnością. Stosuje się też kupony upoważniające do zakupu po niższej cenie. Odmianą zniżek kuponowych jest częściowa refundacja ceny, czyli tzw. rabat. Skuteczną, choć kosztowną metodą promocji produktu może być sprzedaż osobista ustna - bezpośrednia prezentacja towaru przez sprzedawcę (akwizycja). Wyróżniamy także premie, którymi są dobra oferowane bezpłatnie bądź w zaniżonej cenie jako zachęta do zakupu określonego produktu. Narzędzia promocji sprzedaży adresowane przez producenta przez dystrybutorów to rabaty, finansowanie akcji promocyjnych (sponsoring) oraz wspomniane już wcześniej urządzenia i materiały promocyjne stosowane w miejscu sprzedaży. Reasumując firma chcąc wypromować produkt w celu jak najkorzystniejszej sprzedaży musi dokonać wszelkich starań stosując wiele narzędzi i chwytów reklamowych.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena