Banki coraz bardziej zaciekle walczą o klienta. W reklamach banków pojawiają się lokaty antybelkowe, lokaty ze strukturą, polisolokaty. Czym są, a czym nie są polisolokaty i jak wybrać tą najlepszą - o tym właśnie jest ten artykuł.

Data dodania: 2009-12-05

Wyświetleń: 3042

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 7

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

7 Ocena

Licencja: Creative Commons

Lokata z polisą czy zwykła lokata bankowa?


Lokata, w swej pierwotnej wersji, miała formę depozytu bankowego. Po wprowadzeniu podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) instytucje finansowe i banki w Polsce próbowały ominąć płacenie tego podatku przez klienta. 

Od kilku lat banki zaczęły oferować swoim klientom wiele różnorodnych „wehikułów lokacyjnych”, wśród których możemy znaleźć lokaty bankowe, lokaty z polisą ubezpieczeniową, lokaty strukturyzowane czy wreszcie lokaty antybelkowe(lokaty o takiej konstrukcji - wysokość oprocentowania, okres kapitalizacji, wielkość lokaty- aby zapłacenie podatku od zysków kapitałowych nie było konieczne). Większość z tych lokat ma więc na celu nie tylko pomnażanie pieniędzy osób lokujących swoje pieniądze, ale również obejście podatku Belki. 


W tym artykule skupimy się na lokatach z polisą, tzw. polisolokatach i ich cechach odróżniających je od normalnych lokat bankowych.

Z punktu widzenia klienta banku, lokata z polisą jest bardzo podobna do zwykłej lokaty bankowej. Klient wpłaca gotówkę (lub wysyła przelew) i podpisuje umowę (a właściwie wniosek o ubezpieczenie). W tej „umowie” znajduje się określona suma ubezpieczenia, która zostanie mu wypłacona po okresie ubezpieczenia (tzw. dożycie). I tu dochodzimy do jednej z najważniejszych cech, różniących zwykłe lokaty bankowe od lokaty z polisą. Od kwoty określonej w umowie, fiskus nie pobiera 19% podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).

 

W przypadku śmierci ubezpieczonego, osoba uposażona dostaje wszystkie środki wpłacone na „lokate”, zazwyczaj bez odsetek (to już zależy od konkretnych zapisów umowy). Także w tym przypadku nie są pobierane środki na  podatek belki.

 

Najważniejsze cechy  lokaty i polisy lokacyjnej:

 

Lokata:

-możliwość założenia lokaty w różnych walutach

-możliwość dokonywania dopłat w czasie trwania lokaty (w zależności od zapisów umowy)

-zazwyczaj po okresie zakończenia lokaty następuje automatyczne odnowienie lokaty

-bardzo wysoka elastyczność długości okresu, na jaki może być założona lokata (lokata overnight, lokata jednodniowa, tygodniowa, miesięczna, 3 miesięczna, lokata półroczna czy lokata roczna. Czasami możemy jeszcze natrafić na lokatę dwu a nawet trzyletnią

-środki na lokacie objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) w wysokości do 50 000 euro

-19% podatek od zysków kapitałowych (czyli od odsetek), tzw. „podatek belki”

-w przypadku śmierci właściciela lokaty, pieniądze z lokaty stawiane są do dyspozycji spadkobierców zazwyczaj po zakończeniu postępowania spadkowego

 

Lokata z polisą (polisolokata)

-zazwyczaj polisolokatę można założyć tylko w złotówkach

-nie ma możliwość dopłacania pieniędzy do konkretnej polisolokaty (ale praktycznie zawsze możemy utworzyć kilka lokat z polisą)

-brak automatycznego odnowienia po zakończeniu okresu ubezpieczenia

-najczęściej stosowany okres ubezpieczenia to jeden rok. Zdażają się polisolokaty półroczne i dwuletnie

-ze względu na to, że polisolokata jest zazwyczaj tworzona przez ubezpieczycieli, a nie przez banki (bank jest tylko pośrednikiem), pieniądze na takiej lokacie nie podlegają ochronie BFG (czasem mogą się zdarzyć lokaty, które ze względu na sposób konstrukcji umowy, korzystają z ochrony, jaką zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny)

-brak podatku Belki

-śmierć właściciela lokaty nie blokuje wypłaty pieniędzy uposażonemu. Wypłata może zostać dokonana bez oczekiwania na zakończenie postępowania spadkowego

 

Jak porównać lokatę bankową z polisolokatą?

Licencja: Creative Commons
7 Ocena