Sprzedawca zmieniając jakąkolwiek pozycję na fakturze musi wystawić fakturę korektę do pierwotnej faktury. Rozliczenie podatkowe VAT takich faktur korygujących zależy od kliku czynników i jest różne w zależności od poszczególnych sytuacji.

Data dodania: 2009-11-10

Wyświetleń: 3257

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku wystawione faktury korygujące zmniejszające podstawę opodatkowania i podatek VAT należny należy ująć w ewidencji sprzedaży (i w deklaracji podatkowej VAT) w danym miesiącu lub kwartale, pod warunkiem posiadania przed upływem terminu do złożenia za dany miesiąc lub kwartał, w którym nabywca otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma potwierdzenie otrzymania przez nabywcę korekty faktury po terminie złożenia deklaracji VAT za dany miesiąc lub kwartał, wówczas zmniejszenie podatku VAT dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie o uzyskał. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wyraźnie nakazują sposób rozliczenia faktur korygujących w przypadku zmniejszenia podatku VAT.


Przepisy natomiast nie określają sytuacji, gdy korekta faktury zwiększa podstawę opodatkowania i podatek należny. Jednakże w przypadku, gdy korekta faktury skutkuje zwiększeniem podstawy opodatkowania i zwiększeniem podatku VAT należnego w wyniku błędu, sprzedawca powinien skorygować deklarację VAT za miesiąc lub kwartał, w którym zaniżył podstawę opodatkowania i podatek należny.


W przypadku, gdy korekta faktury zmienia podstawę opodatkowania i podatek należny poprzez zwiększenie np. ceny, fakturę korygującą należałoby rozliczyć pod datą wystawienia i ująć w deklaracji VAT za miesiąc lub kwartał wystawienia korekty.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena