Profil Użytkownika

Działalność gospodarcza rozpoczęta w ciągu roku a limit zwolnienia z podatku VAT

Działalność gospodarcza rozpoczęta w ciągu roku a limit zwolnienia z podatku VAT

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dosyć często korzystają ze zwolnienia z podatku VAT ze względu na przewidywaną wartość sprzedaży nie przekraczającą w roku 2011 kwoty 150.000 zł. W momencie przekroczenia tej kwoty muszą zarejestrować się jako podatnicy VAT czynni i rozliczać podatek VAT należny od sprzedaży.