Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dosyć często korzystają ze zwolnienia z podatku VAT ze względu na przewidywaną wartość sprzedaży nie przekraczającą w roku 2011 kwoty 150.000 zł. W momencie przekroczenia tej kwoty muszą zarejestrować się jako podatnicy VAT czynni i rozliczać podatek VAT należny od sprzedaży.

Data dodania: 2011-09-30

Wyświetleń: 1912

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT podatnik, który rozpoczyna w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT, jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150.000 zł. .

Natomiast, gdy łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego limit obliczony zgodnie z powyższym algorytmem, zwolnienie traci moc z momentem jego przekroczenia.

Przy ustalaniu kwoty uprawniającej podatnika do zwolnienia podmiotowego należy wyliczyć liczbę dni do końca roku., którą należy przemnożyć przez graniczną kwotę obrotu (150.000 zł) i podzielić przez ogólną liczbę dni danego roku.

W dniu przekroczenia powyższej kwoty podatnik traci prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT, co oznacza że od nadwyżki obrotu ponad ustalony powyżej limit powstanie obowiązek podatkowy w VAT.

Przykład:

Osoba fizyczna rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej od dnia 01.04.2011r. W dniu 01.04.2011 limit korzystania ze zwolnienia od podatku VAT wynosi: 150.000 zł * 275 dni / 365 dni = 113.013,70 zł. Załóżmy, że w dniu 10.09.2011r łączna wartość sprzedaży osoby fizycznej przekroczy powyższy limit. Wówczas podatnik podatnik traci prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT i od nadwyżki ponad 113.013,70 zł ma obowiązek rozliczyć podatek VAT należny.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena