Poniżej znajda Państwo ważne informacje dla osób, które kończą pracę w Danii. 

Data dodania: 2017-09-19

Wyświetleń: 4319

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zakończyłeś pracę w Danii. Oprócz ubiegania się o zwrot podatku z Danii może uzyskać zwrot składek emerytalnych.

Pracując w Danii z reguły pracodawca opłaca za Ciebie podatek i ubezpieczenia w Danii. Często pracodawca odprowadza za Ciebie składki do dodatkowego filaru emerytalnego. Stan składek możesz sprawdzić na stronie wybranego funduszu emerytalnego logując się za pomocą kodów NEMID lub na ostatnim pasku wypłat na koniec każdego roku podatkowego. Najczęściej jest to Industrien Pension lub Pension Denmark. Kończąc pracę w Danii i opuszczając ten kraj masz prawo do zwrotu 40 procent składek opłaconych przez pracodawcę a także potrąconych z Twojego wynagrodzenia za cały okres pracy w Danii.  60 procent wartości składek zatrzymuje Państwo na poczet podatku.  Procedura odzyskania tych składek różni się w zależności od funduszu emerytalnego. Nie wszystkie firmy zajmują się odzyskaniem składe emerytalnych. Najczęściej będziesz poproszony o wymeldowanie się w Danii i uzyskanie zaświadczenia od urzędu duńskiego SKAT o zakończeniu obowiązku podatkowego. Czasami uzyskanie tego zaświadczenia sprawia dodatkowego trudności. Po wypłaceniu składek nie oznacza, że nie będziesz mógł z powrotem powrócić do pracy w Danii. Możesz na nowo podjąć pracę w Danii, z tym, że najlepiej po otrzymaniu składek, o które wnioskujesz na Twoje konto.  Jeżeli przed zakończeniem współpracy z filarem emerytalnym podejmiesz na nowo pracę to niestety podjęta procedura zostanie anulowana. Warto także wiedzieć, że nie należy Ci się zwrot podatku z Danii od wypłaconej kwoty składek emerytalnych.Kwota zwróconych składek nie podlega opodatkowaniu  w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych.  W praktyce zdarzyło się, że w przypadku transferu  na konto bankowe bank jako płatnik podatku i składek na ubezpieczenia społeczne potrąca zaliczkę na podatek, którą płaci do polskiego urzędu skarbowego. Takie działanie nie ma podstaw prawnych i wymaga dodatkowych wyjaśnień z bankiem.

Więcej informacji na temat odzyskania składek emerytalnych z Danii o raz wielu innych usług znajdą Państwo na stronie firmy Tax Return Podatki Zagraniczne Ilona Kozieńcow.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena