Tą publikacją zapraszam do drugiej części artykułu, mającej na celu wprowadzenie zainteresowanych czytelników (wierzycieli) w arkana sądowej egzekucji należności.

Data dodania: 2009-10-31

Wyświetleń: 2852

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jeśli sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, to wierzyciel nie musi martwić się o to, aby złożyć jeszcze oddzielny wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Sąd sam z urzędu opatrzy ten nakaz klauzulą, a raczej po uprawomocnieniu się nakazu POWINIEN to zrobić. Mimo wszystko jednak należy być czujnym i wszystkiego osobiście dopilnować. Sądy. niestety. nie są spójne (a powinny być!) i działają różnie w różnych częściach kraju. Niekiedy bywa tak, że nie wiadomo dlaczego, niektóre sądy nie nadają z urzędu klauzuli wykonalności.

A ponadto nie należy zapomnieć odebrać z sądu tytułu wykonawczego (nakaz zapłaty + nadana klauzula wykonalności), bo sąd nie ma obowiązku wysyłać tytułu wykonawczego wierzycielowi. Tytuł wykonawczy pozostanie wtedy w aktach sądu.

UWAGA! - wyjątek

chyba, że we wniosku wierzyciel zawarł informację, że tytuł wykonawczy ma być przesłany na wskazany adres (ostatecznie radzę właśnie tak zrobić).

Ważne!

Jeśli wierzyciel posiada nakaz, który uzyskał w postępowaniu nakazowym, to aby wszcząć postępowanie komornicze, a więc iść do komornika, aby ten wszczął egzekucję, nakaz ten MUSI być opatrzony klauzulą wykonalności (o tym już pisałem w cz.I).

Natomiast, jeśli uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, to w zasadzie nie trzeba mieć klauzuli wykonawczej. Komornik wtedy przeprowadzi tzw. postępowanie zabezpieczające.

Aby dopełnić całości informacji na powyższy temat (dot. klauzuli wykonalności), przedstawię, jak napisać wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i na co zwrócić przy tym szczególną uwagę.

                                                                 ****

Uzyskanie klauzuli wykonalności nie jest trudne, tak samo jak napisanie wniosku do sądu o jej nadanie. Należy jednak pamiętać o kilku szalenie ważnych elementach, które należy umieścić w takim wniosku - i to bezbłędnie!

1. Należy dokonać przede wszystkim właściwego wyboru sądu.

2. Złożyć wniosek w biurze podawczym właściwego sądu lub też wysłać go pocztą.

Z doświadczenia jednak wiem, że najlepiej jest, gdy wniosek zostanie dostarczony do sądu osobiście. Najlepiej, aby w takim przypadku mieć ze sobą dwa identyczne egzemplarze napisanych prawidłowo wniosków (jeden z załącznikami dla sądu, a drugi bez załączników dla wierzyciela) po to, aby na tym drugim potwierdzono jego wpływ. Natomiast jeśli chodzi o właściwy sąd, to generalnie jest tak, że jeśli wierzyciel uzyskał już nakaz zapłaty, to o nadanie klauzuli wykonalności musi zwrócić się do sądu, który ten nakaz wydał.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności musi bezwzględnie zawierać następujące elementy:

1. data sporządzenia wniosku,

2. oznaczenie sądu, do którego kierowany jest wniosek,

3. dane wierzyciela,

4. dane dłużnika (na którego jest nakaz),

5. wskazanie sygnatury akt sprawy lub ewentualnie jasno i konkretnie wskazanie kwoty długu (jednak najlepsza byłaby w tym wypadku sygnatura akt sprawy),

6. wyraźne napisanie, co się chce, tj. wyraźne żądanie n a d a n i a klauzuli wykonalności.

Nie należy zapomnieć też o:

1. dobrze byłoby, gdyby sąd przesłał tytuł wykonawczy, więc trzeba o tym wnioskować,

2. żądanie zasądzenia kosztów dotyczących nadania klauzuli od dłużnika,

3.  koniecznie też należy umieść we wniosku uzasadnienie.

A na koniec ważna informacja :)

Otóż nie wolno zapomnieć opłacić tego wniosku. Najlepiej zrobić to od razu przy jego składaniu w okienku podawczym, w sądzie. W ten sposób wierzyciel uniknie niepotrzebnej straty czasu.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena