Jeżeli nie możesz znaleźć odpowiedniego dla siebie sposobu inwestowania, to przede wszystkim najpierw powinieneś samodzielnie ustalić, która z wielu rodzajów inwestycji jest dla Ciebie najodpowiedniejsza.

Data dodania: 2009-10-29

Wyświetleń: 2760

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 2

WIEDZA

-2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Generalnie rzecz ujmując, inwestorów można podzielić na dwie grupy. W pierwszej znajdziemy tych, którzy preferują niskie dochody, ale za to obarczone minimalnym ryzykiem - nazwijmy ich konserwatywnymi inwestorami; natomiast w drugiej znajdują się inwestorzy preferujący wysokie dochody, jednak niosące ze sobą duże ryzyko inwestycyjne - nazwijmy ich agresywnymi inwestorami.

Która z inwestycji jest dla ciebie najwłaściwsza? To trudne pytanie a odpowiedź na nie zależy głównie od twojego doświadczenia w inwestowaniu, preferowanego ryzyka, wieku oraz - co najważniejsze - sytuacji majątkowej. Zazwyczaj najlepszym rozwiązaniem jest tzw. dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, a więc rozłożenie ryzyka pomiędzy instrumenty o niskim i wysokim ryzyku z tym, że większa część kapitału powinna zostać ulokowana w formach bezpiecznych. W ten sposób nasz majątek rośnie i jednocześnie jego większość jest (w miarę) bezpieczna.

Inwestycje konserwatywne mogą polegać na depozycie bankowym, inwestycjach w obligacje i bony skarbowe. Ten rodzaj inwestowania charakteryzuje się dobrym bezpieczeństwem, stabilnością i - w niektórych przypadkach - gwarantuje z góry przewidywalną stopę zwrotu. Zysk z takich form oszczędzania jest jednak relatywnie niewielki i wpływ na jego ostateczną wielkość ma obecna sytuacja ekonomiczna a także potrzeby banków oraz poszczególnych państw (albo jego jednostek) emitujących papiery wartościowe.

Średnia stopa zwrotu z inwestycji konserwatywnych waha się od 4 do 8 procent w skali roku w zależności od państwa, w którym ma ona miejsce. W większości krajów dodatkowo należy zapłacić podatek od zysków z takich inwestycji, i - po uwzględnieniu skali lokalnej inflacji - może się okazać, że faktyczny zysk z inwestycji konserwatywnej jest znikomy.

W drugiej grupie inwestycji możemy odnaleźć inwestycje giełdowe, walutowe, oraz w różnego rodzaju fundusze. Fundusze agresywne (takie właśnie jak fundusze Vandiora) charakteryzują się wysokim stopniem ryzyka, brakiem gwarancji zwrotu kapitału oraz wysokimi zyskami. Ten ostatni warunek jest powodem, dla którego wartość portfela inwestycyjnego potencjalnego inwestora będzie rosła.

Inwestycje agresywne mogą generować wysokie zyski, sięgające kilkuset procent rocznie (tak na przykład w funduszach Vandiora), w zależności do aktualnej sytuacji ekonomicznej lub też w przeciwieństwie do niej, jednakże należy sobie również zdawać sprawę z możliwości osiągnięcia zysków negatywnych, a więc strat.

Podsumowując, inwestowanie konserwatywne nie pozwala na znaczne zwiększenie statusu materialnego. Stąd też formy oszczędzania o charakterze agresywnym powinny zdecydowanie być brane pod uwagę przy ustalaniu indywidualnego portfela inwestycyjnego. Dobrym rozwiązaniem jest tutaj właśnie inwestycja w fundusze Vandiora, które - jako agresywne - mają zdolność do generacji kilkusetprocentowych zysków w skali roku. Oczywiście błędem byłoby inwestowanie całego swojego kapitału w funduszach Vandiora, jednakże rozsądne jest wzięcie pod uwagę tego rodzaju formy pomnażania części swojego majątku.

Więcej na temat funduszy Vandiora można znaleźć na stronie Milion w 5 lat.

Licencja: Creative Commons
-2 Ocena