Stara prawda głosi, że z rodziną wychodzi się najlepiej na zdjęciu. Czyżby? Obecnie aktualniejsze wydaje mi się stwierdzenie, że z rodziną najlepiej wychodzi się na wspólnym biznesie. Przykładem obrazującym tę tezę są choćby historie takich globalnych marek jak Ford, Auchen, Bonnier.

Data dodania: 2007-06-20

Wyświetleń: 13957

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 45

Głosy ujemne: 9

WIEDZA

36 Ocena

Licencja: Creative Commons

Ale i na naszym krajowym podwórku znajdziemy wiele rodzinnych przedsiębiorstw doskonale radzących sobie na rynku np. Roleski czy Kepka Group.

Podstawę rodzinnego interesu stanową wieloletnie i różnorodne doświadczenia członków rodziny oraz zaufanie, jakim darzą się krewni. Czynniki te tworzą platformę na której łatwo ujednolicić cel, stworzyć własna kulturę oraz spójny system wartości pozwalający na rozwój i sukces przedsiębiorstwa.

Cele biznesowe firm rodzinnych wykraczają poza teraźniejszość. Koncentrowane na najwyższej jakości usług czy produktów na co dzień , realizowane są zawsze z myślą o przyszłości. Siłą bowiem tych marek jest sukcesja na kolejne pokolenia, którym „ od dziecka” wpajana jest odpowiedzialność i kompetencja w zakresie rodzinnej marki. Z drugiej zaś strony nowe pokolenie wnosi do firmy własną wizję i odpowiadające zmieniającym się wymogom rynku strategie rozwoju.

Dobrym przykładem na potwierdzenie tej tezy jest firma Kepka Group, której właścicielem jest Dariusz Kępka. Dzięki konsolidacji rodzinnych potencjałów zbudowana została marka, pod egidą której realizowane są różne typy działalności zapewniających rynkowy sukces i ciągły dynamiczny rozwój.

Kepka Group korzystając ze swojego doświadczenia, wiedzy oraz znajomości nowych technologii oferuje szeroką gamę produktów oraz usług. Firma specjalizuje się w produkcji:pieców przemysłowych, ceramiki użytkowej, ceramiki technicznej, ceramiki budowlanej, transporcie, jak również w usługach doradczych dotyczących zastosowania własnych produktów.

Prosperujemy na rynku już od ponad dziesięciu lat – mówi właściciel Dariusz Kępka – początkowo bazowaliśmy na wspólnych (rodzinnych) pomysłach i zgromadzonym niewielkim kapitale. W ten sposób stworzyliśmy – Kepka Group – pień, którego biznesowe rozgałęzienia są dziś dla nas powodem do dumy. Mam nadzieję, ciągle rozwijać firmę, a w przyszłości przekazać ją mojemu synowi Mikołajowi– obecnie studentowi ceramiki.

Rodzinny biznes przestał być już utożsamiany z małym, przynoszące niewielki zysk interesem. Zaangażowanie przedsiębiorczych rodzin oparte na zaufaniu, wspólnych wartościach i celach staje się gwarantem sukcesu oraz otwiera perspektywy na wieloletni rozwój i trwałe zakotwiczenie wykreowanej marki na rynku.

Podobnie rzecz miała się z krakowska kliniką Osteomed, będącą jednym z najwiekszych, wysoce specjalistycznych, klinik medycznych w krakowie. Tu również praca całej rodziny znanych lekarzy pozwoliła na przestrzeni wielu lat zbudować renomowaną i znaną w całej małopolsce klinkę, specjalizującą się w tak specjalistycznych zabiegach jak: histeroskopia, dermatoskopia, zabiegi dermatologiczne z wykorzystaniem laser frakcyjny, czy badań z wykorzystniem najnowocześniejszych urządzeń usg.

Licencja: Creative Commons
36 Ocena