Pracodawcy są odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników. Są także odpowiedzialni za wszelkich odwiedzających, klientów i dostawców znajdujących się na terenie firmy. 

Data dodania: 2009-09-08

Wyświetleń: 2951

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Pracodawca ma zapisaną przepisami „duty of care” czyli służbę opieki nad pracownikami aby zredukować w jak największym stopniu możliwe zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Mają obowiązek wskazać wśród załogi osobę odpowiedzialną za „BHP”. W małych firmach jest to zazwyczaj jeden z właścicieli, w większych ktoś z załogi. Firmy zatrudniające więcej niż 5 osób mają obowiązek prowadzenia statystyk i badań nad oceną zagrożeń (pracodawca ma obowiązek wprowadzenia planu walki z zagrożeniami i ryzykiem) oraz posiadania oficjalnej polityki „BHP”, w której zawarte są ustalenia mające na celu zminimalizowanie zagrożeń.

Podstawowe zadania pracodawcy:

-zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy,
-zapobieganie ryzyku dla zdrowia i życia,
-upewnienie się, że maszyny i urządzenia są zdatne i bezpieczne do użytku,
-zapewnienie bezpiecznego i odpowiedniego przechowywania oraz używania wszelkich materiałów,
-zapewnić odpowiednie punkty pierwszej pomocy,
-poinformować pracownika o poziomie i stopniu zagrożeń związanych z materiałami przechowywanymi bądź używanymi w firmie (chemikalia, materiały niebezpieczne itp.),
-ustalić plany ewakuacuje i sposoby postępowania w sytuacjach zagrożeń,
-upewnić się, że wentylacja, temperatura, oświetlenie, toalety, umywalnie spełniają wszelkie obowiązujące normy,
-zapewnić regularne przeglądy wszelkiego sprzętu będącego w posiadaniu firmy,
-zapobiegać lub ograniczać do minimum kontakty pracowników z substancjami zagrażającymi zdrowiu,
-podjąć kroki zapobiegawcze w celu uniknięcia zagrożeń związanych z używaniem środków łatwopalnych, wybuchowych, urządzeń elektrycznych, hałasu i promieniowania,
-unikać potencjalnie niebezpiecznych zadań związanych z dźwiganiem ciężkich przedmiotów (jeśli nie da się ich wyeliminować należy podjąć odpowiednie kroki aby zminimalizować zagrożenia)
-zapewnić nadzór zdrowotny w przyapdku gdy sytuacja tego wymaga,
-zapewnić darmową odzież i sprzęt ochronny,
-upewnić się, że wszelkie tabliczki ostrzegawcze są w miejscach gdzie być powinny,
-zgłaszać wszelkie wypadki, zranienia, incydenty do HSE (Health and Safety Executive) lub władz lokalnych (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i rodzaju zdarzenia)

Bezpieczne stanowisko pracy:

Pracodawca ma obowiązek:
-zapewnić odpowiednio wentylowane pomieszczenie z czystym powietrzem
-utrzymywać temperaturę na komfortowym poziomie (minimum 13 stopni Celsjusza dla zajęć fizycznych, 16 stopni dla pracy „stacjonarnej” – np. biurowej.)
-zagwarantować wystarczającą ilość światła aby pracownicy mogli pracować i poruszać się swobodnie,
-utrzymywać w czystości środowisko pracy oraz używany sprzęt,
-zapewnić odpowiednią przestrzeń do pracy (minimum 11 metrów sześciennych na pracownika)
-miejsca pracy mają być dopasowane do wzrostu i wagi pracowników,
-utrzymywać w należytym stanie technicznym zarówno pomieszczenia jak i używany sprzęt
-podłogi, schody, korytarze i inne miejsca nie mogą stanowić żadnego zagrożenia,
-zabezpieczyć pracowników przed upadkami z wysokości lub wpadnięciem do zbiorników z substancjami niebezpiecznymi,
-przechowywać przedmioty w ten sposób aby nie stanowiły zagrożenia, że spadną, ześlizgną się itp.
-zainstalować otwieralne okna, drzwi i bramy oraz w razie konieczności zapewnić w ich pobliżu urządzenia służące do ich awaryjnego otwarcia.
-zapewnić odpowiednie umywalnie i toalety oraz czystą wodę zdatną do picia.
-jeśli zachodzi potrzeba przebierania się w pracy zapewnić przebieralnie wraz z szafkami na ubrania dla pracowników,
-zorganizować miejsce do odpoczynku oraz spożywania posiłków, w tym dla kobiet w ciąży i matek karmiących,
-dać pracownikom prawo do odpoczynku w odpowiednim wymiarze oraz zapewnić prawo do urlopu.
-upewnić się, że pracownicy pracujący poza firmą mogą swoje zadania wykonywac bezpiecznie bez narażania zdrowia i bezpieczeństwa.

Opracowanie na podstawie informacji HSE

Artykuł znajduje się na stronie www.dlapolaka.co.uk 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena