Statystycznie prowadzenie pojazdów podczas wykonywania obowiązków służbowych jest najniebezpieczniejszą czynnością jaką pracownik może podjąć ze wszystkich zleconych mu przez pracodawcę.

Data dodania: 2009-09-08

Wyświetleń: 2650

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Badania pokazują, że każdego tygodnia ginie na angielskich drogach 20 osób a 250 zostaje rannych w wypadkach, w których biorą udział osoby wykonujące pracę.

Regulacje HSE stanowią : „Prawo Health and Safety obowiązuje tak samo kierowców jak i innych pracowników, którzy w ramach pracy nie muszą prowadzić pojazdów. Zagrożenia związane z tym rodzajem pracy powinny być efektywnie zarządzane w ramach wewnętrznych ustaleń firm odnośnie H&S”. Brzmi to trochę zawile ale ten artykuł raz na zawsze rozwieje wszelkie wątpliwości.

Pracodawcy i wystęujący w ich imieniu menedżerowie powinni się upewnić, że organizacja podróży służbowych z użyciem samochodów jest właściwie zaplanowana i bezpiecznie wypełniana.. Dotyczy to wszystkich kierowców pracujących dla danej firmy a nie tylko zawodowych kierowców samochodów ciężarowych i autobusów.

Co pracodawca powinien:

Jedną z najważniejszych rzeczy jest upewnienie się, że kierowcy są odpowiednio przygotowani i nie ponoszą ryzyka zaśnięcia za kierownicą. Tysiące wypadków jest właśnie tym spowodowanych. Najczęściej zdarza się to:
-w przypadku długich podróży,
-pomiędzy godziną 2 a 6 rano,
-pomiędzy godziną 14.00 a 16.00 (zwłaszcza po posiłku lub wypiciu jednego małego piwa)
-gdy kierowca jest niewyspany,
-po spożyciu alkoholu,
-kiedy kierowca bierze leki spowalniające reakcję bądź powodujące senność,
-w czasie powrotów do domu z nocnych zmian.

Pracodawca powinien wzmóc czujność i jako część procesu rekrutacji oraz szkolenia upewnić się, że wszyscy kierowcy są poinformowani o: 
-niebezpieczeństwie zaśnięcia za kierownicą,
-o potrzebie bezpiecznego planowania podróży,
-o potrzebie wyspania się przed podjęciem podróży,
-o niebezpieczeństwach nieprzespanych nocy, czy spędzeniu zbyt długiego czasu na zajęciach poza pracą, które ograniczają czas snu,
-o porach dnia, w których znużenie i senność są najczęstsze,
-o wczesnych objawach zmęczenia i co kierowca powinien zrobić kiedy one się pojawią,
-o ryzyku związanym z długą podróżą do domu po pracy z dala od bazy/miejsca zamieszkania,
-wręczyć każdemu kierowcy ulotkę „Safe Journey Planner”, którą można pobrać z adresu www.rospa.com/pdfs/road/safejourney.pdf

Używanie alternatywnych środków

Jeśli tylko to możliwe używac zdalnych środków komunikacji takich jak telefon, wideokonferencje, email lub videokonferencje jako substytut podrózy służbowych lub podróż odbyć pociągiem, samolotem, autobusem, które to formy niosą zdecydowanie mniejsze zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Jeśli podróż samochodem jest nieunikniona zmaksymalizować współdzielenie zleceń/podrózy abyzredukowac ilość czasu spędzonego na prowadzeniu pojazdu.

Redukowanie odległości

Ustalić wewnętrznie limity maksymalnych dystansów pokonywanych w ciągu dnia, tygodnia, roku. Kiedy wymagane jest od pracownika jeżdżenie do i z miejsc aby wykonywać czynności służbowe ustalać rozsądne limity pokonywanych mil/kilometrów, których pracownicy nie powinni przekraczać w ciągu jednego dnia. Dodatkowo kroki te powinny być wsparte jasną polityką firmy, która pozwala pracownikom na postoje w ciągu nocy w hotelach lub zapewnienie, że kierowcy będą mieli zmienników.
 
Kontrola godzin jazdy

Ustalenie wewnętrznych limitów na nieprzerwaną jazdę, wliczając dzienne, tygodniowe i roczne limity dla każdej grupy kierowców. Jako podstawowa powinna byc uznawana zasada, że żaden kierowca nie może prowadzić pojazdu dłużej niż 2 godziny bez przynajmniej 15 minutowej przerwy. Dla kierowców zawodowych prawo ustanawia odgórnie maksymalny czas jaki dziennie może kierowca spędzić na prowadzeniu, ustalając przy tym zasady przerw w podróży itp. Przerwy i miejsca przerw powinny być zaplanowane przed rozpoczęciem podróży.

Optymalizacja grafików podróży.

Upewnić się, że zaplanowany rozkład podrózy dla kierowcy uwzględnia przewidywane warunki pogodowe oraz ruch na drodze i mieści się w założeniach prawa o ruchu drogowym nie zmuszając pracownika do łamania przepisów. Grafiki powinny być optymalizowanie pod względem redukowania jazdy nocą oraz unikania tych pór dnia, które wiążą się z podniesionym ryzykiem zaśnięcia za kierownicą.

Ważna rzecz: umowy z klientami dotyczące czasu reakcji na zlecenie, dostarczenia towaru itp. nie mogą mieć wpływu na sposób w jaki kierowca będzie prowadził pojazd oraz nie będą narażały go na niebezpieczeństwa oraz łamały zasad przyjętych przez firmę w ramach prawa Health and Safety.

Prawo do noclegu

Gdy pracownicy rano muszą przemierzać długie dystanse do miejsca przeznaczenia i podróż prawdopodobnie zajmie więcej niż 2 godziny pracodawca powinien rozważyć zaproponowanie pracownikowi podróży dnia poprzedzającego i przenocowanie na miejscu. Adekwatnie sprawa ma się do powrotów – jeśli pracownik kończy pracę późno z dala od miejsca zamieszkania/bazy, pracodawca powinien zaproponować mu przenocowanie na mijescu i powrót rano dnia następnego aby uniknąc długiej drogi powrotnej podczas gdy jest zmęczony.

Rewizja ustaleń pracy zmianowej

Nocne zmiany oraz system rotacyjny wpływają na poważne zabużenia w cyklu snu. Pracownicy na 12 godzinnych zmianach (w porównaniu do 8 godzinnych) są wyraźnie bardziej podatni na zasypianie pod koniec swojej zmiany, szczególnie w okolicach godziny 7 rano. Pracodawca ma obowiązek sprawdzać, czy pracownicy pracujący w takim systemie zmianowym mają wystarczającą ilość czasu na odpoczynek i sen oraz, że nie prowadzą pojazdów będąc przemęczonymi. Kiedy taki problem zostanie odkryty, pracodawca musi rozważyć inne formy transportu dla pracownika.

Promocja bezpiecznej jazdy.

Pracodawca powinien rozwijać politykę bezpiecznej jazdy, radzić i szkolić managerów zarządzających kierowcami o:
-prędkości bezpiecznej aby się upenić, że przestrzegane są limity prędkości oraz, że planowane zadania nie wymuszają przekraczania przepisów Highway Code
-unikaniu rozkojarzenia – czyli nie wymagać od kierowców aby wykonywali rozmowy telefoniczne podczas jazdy, wysyłali wiadomości tekstowe i załatwiali sprawy związane z pracą podczas jazdy. Połozyć nacisk na tym aby te czynności były wykonywane podczas postoju.
-osłabieniu wynikającym z prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków ograniczających zdolność oceny sytuacji na drodze. Powinny być także brane pod uwagę czynniki fizyczne pracownika aby nie prowadził on pojazdu gdy ma zaburzenia wzroku, wysoką gorączkę itp.
-kontroli pojazdów przed każdą podróżą aby miec pewność, że podstawowe przyrządy i wyposażenie działają prawidłowo (światła, kierunkowskazy, ogumienie, płyny),
-bezpiecznym planowaniu podróży dając pracownikom broszurę, która jest do pobrania pod adresem: www.rospa.com/pdfs/road/safejourney.pdf
-sposobie postępowania w przypadku incydentów/zagrożeń – co zrobić i do kogo zadzwonić w przypadku wypadku/zagrożenia. Pracownik, który podrózuje w ramach pracy powinien mieć dostęp do telefonu komórkowego (po uprzednim przeszkoleniu na temat uzywania go podczas jazdy).

Unikanie jazdy w warunkach niebezpiecznych

Pracodawca powinien aktywnie ograniczać jazdy nocne i w niesprzyjających warunkach pogodowych a w szczególności podczas mgły, silnych wiatrów, oblodzenia jezdni, opadów śniegu, powodzi lub gdy zachodzi przypuszczenie, że kierowcy mogą zostać uwięzieni przez warunki pogodowe z dala od bazy/miejsca zamieszkania.

Wyznaczyć „bezpieczne” drogi

Każda podróż powinna być podróżą zarządzaną. Wymaganie to jest stawiane menedżerom zarządzającym kierowcami bądź samym kierowcom. Przy planowaniu należy wziąc pod uwagę rodzaj drogi (najmniejsza ilośc wypadków ma miejsce na autostradach i drogach ekspresowych), zagrożenia wynikające z utrudnień w ruchu (roboty drogowe, wypadki, „czarne punkty”), natężenie ruchu (planowanie aby uniknąc godzin szczytu) oraz miejsca szczególnego ryzyka jak szkoły czy duże centra handlowe.

Opracowanie na podstawie Wydawnictwa HSE: Driving at Work. Managing work-related road safety.

Tekst znaduje się na stronie www.prodrive.me

Licencja: Creative Commons
0 Ocena