Od 1 stycznia 2021 roku, po oficjalnym zakończeniu okresu przejściowego związanego z Brexitem, praca w Anglii dla obywateli Unii Europejskiej stała się bardziej skomplikowana. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przyniosło wiele zmian, w tym również na rynku pracy. W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy praca w Anglii po Brexicie jest nadal możliwa i jakie kroki muszą podjąć osoby zainteresowane zatrudnieniem na Wyspach.

Data dodania: 2024-06-20

Wyświetleń: 94

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Praca w Anglii po brexicie, czy to nadal możliwe?

Zmiany w prawie imigracyjnym

Jednym z najbardziej znaczących aspektów Brexitu jest zmiana w polityce imigracyjnej Wielkiej Brytanii. Wcześniej, jako członek Unii Europejskiej, Wielka Brytania musiała przestrzegać zasad swobodnego przepływu osób, co oznaczało, że obywatele krajów członkowskich mogli swobodnie przemieszczać się i pracować w Anglii bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na pracę. Od 1 stycznia 2021 roku sytuacja ta uległa zmianie.

System punktowy

Zgodnie z nowymi przepisami imigracyjnymi, Wielka Brytania wprowadziła system punktowy, który ma na celu regulację napływu pracowników z zagranicy. System ten wymaga, aby potencjalni pracownicy zdobyli określoną liczbę punktów, aby móc ubiegać się o wizę pracowniczą. Punkty przyznawane są za różne kryteria, takie jak:

  • Oferta pracy od zatwierdzonego pracodawcy
  • Poziom wynagrodzenia (z minimalnym progiem wynagrodzenia)
  • Poziom wykształcenia
  • Znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie

Obywatele UE, którzy chcą pracować w Wielkiej Brytanii, muszą teraz spełniać te same kryteria, co obywatele innych krajów spoza Unii Europejskiej. To oznacza, że znalezienie pracy na Wyspach stało się bardziej skomplikowane i wymaga odpowiedniego przygotowania oraz kwalifikacji.

Wiza pracownicza

Aby uzyskać wizę pracowniczą, obywatele UE muszą najpierw znaleźć pracodawcę, który jest zarejestrowany w systemie sponsorowania pracowników. Pracodawca ten musi wystawić ofertę pracy, która spełnia wymagania określone przez system punktowy. Oznacza to, że nie wszyscy pracodawcy mogą zatrudniać pracowników z zagranicy – muszą oni posiadać odpowiednie licencje.

Minimalne wynagrodzenie dla większości stanowisk wynosi 25 600 funtów rocznie lub stawka godzinowa w wysokości 10,10 funta, jednak dla niektórych zawodów wymagających wysokich kwalifikacji lub w zawodach deficytowych progi te mogą być niższe.

Program osiedleńczy dla obywateli UE

Dla obywateli UE, którzy już mieszkali w Wielkiej Brytanii przed końcem okresu przejściowego, istnieje możliwość ubiegania się o status osoby osiedlonej (settled status) lub status tymczasowy (pre-settled status) w ramach programu EU Settlement Scheme. Osoby te mogą nadal mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii bez konieczności ubiegania się o wizę pracowniczą. Termin składania wniosków upłynął 30 czerwca 2021 roku, ale w wyjątkowych przypadkach można złożyć wniosek po tym terminie.

Osoby posiadające status osiedlonego mogą przebywać w Wielkiej Brytanii na stałe, podczas gdy osoby z pre-settled status mają prawo do pobytu przez pięć lat, z możliwością przedłużenia na settled status po upływie tego okresu.

Jakie zawody są najbardziej poszukiwane?

Rząd brytyjski regularnie publikuje listę zawodów deficytowych, czyli tych, w których brakuje wykwalifikowanych pracowników. Dla obywateli UE, którzy chcą pracować w Anglii, skupienie się na tych zawodach może zwiększyć szanse na znalezienie zatrudnienia. Na liście znajdują się m.in.:

  • Specjaliści IT i inżynierowie oprogramowania
  • Nauczyciele przedmiotów ścisłych i języków obcych
  • Pracownicy służby zdrowia, w tym pielęgniarki, lekarze i farmaceuci
  • Kierowcy ciężarówek i innych pojazdów użytkowych
  • Inżynierowie i technicy w branży budowlanej

Adaptacja do nowej rzeczywistości

Praca w Anglii po Brexicie jest nadal możliwa, ale wymaga dostosowania się do nowych przepisów i procedur. Osoby, które planują pracować na Wyspach, powinny dokładnie zapoznać się z wymaganiami wizowymi oraz kryteriami punktowymi. Ważne jest również, aby zdobyć odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, które zwiększą szanse na znalezienie pracy.

Warto również pamiętać, że rynek pracy w Wielkiej Brytanii, podobnie jak w innych krajach, jest dynamiczny i zmienia się wraz z rozwojem gospodarczym oraz zapotrzebowaniem na określone umiejętności. Dlatego osoby zainteresowane pracą w Anglii powinny być elastyczne i gotowe do nauki oraz zdobywania nowych kompetencji.

Perspektywy dla pracowników sezonowych

Jednym z obszarów, w którym Brexit wywołał szczególne zmiany, jest praca sezonowa. W przeszłości wielu pracowników sezonowych pochodziło z krajów UE, szczególnie do prac w rolnictwie, ogrodnictwie i sektorze turystycznym. Po Brexicie, dostęp do pracy sezonowej stał się bardziej ograniczony.

W odpowiedzi na braki kadrowe, rząd brytyjski wprowadził specjalne programy wizowe dla pracowników sezonowych, które pozwalają na krótkoterminową pracę w określonych sektorach. Programy te mają na celu zapełnienie luki na rynku pracy, szczególnie w okresach wzmożonego zapotrzebowania, takich jak zbiór owoców i warzyw.

Praca zdalna jako alternatywa

Brexit i pandemia COVID-19 wpłynęły na rosnącą popularność pracy zdalnej. Wiele firm dostosowało się do nowej rzeczywistości, oferując elastyczne warunki pracy, które nie wymagają fizycznej obecności w biurze. Dla wielu obywateli UE praca zdalna dla brytyjskich firm może być atrakcyjną alternatywą, pozwalającą na korzystanie z możliwości zawodowych bez konieczności przeprowadzki do Wielkiej Brytanii.

Wsparcie dla przedsiębiorców i samozatrudnionych

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą lub planujące założenie firmy w Wielkiej Brytanii również muszą dostosować się do nowych przepisów po Brexicie. Dla przedsiębiorców i samozatrudnionych istnieją specjalne wizy, takie jak Innovator Visa czy Start-up Visa, które umożliwiają prowadzenie działalności w Wielkiej Brytanii. Wymagania te obejmują posiadanie innowacyjnego pomysłu biznesowego, który ma potencjał rozwoju i tworzenia miejsc pracy.

Trudne wymagania do pracy w UK

Praca w Anglii po Brexicie jest nadal możliwa, ale wymaga spełnienia nowych wymagań imigracyjnych oraz przygotowania się na zmieniające się warunki na rynku pracy. System punktowy, konieczność posiadania wizy pracowniczej oraz dostosowanie się do nowych przepisów sprawiają, że proces ten stał się bardziej skomplikowany niż przed Brexitem.

Osoby zainteresowane pracą w Anglii powinny dokładnie zapoznać się z nowymi przepisami, zdobyć odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także być elastyczne i gotowe do adaptacji w dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy. Praca sezonowa, praca zdalna oraz możliwości dla przedsiębiorców stanowią alternatywne ścieżki, które mogą być atrakcyjne dla obywateli UE chcących kontynuować lub rozpocząć swoją karierę zawodową w Wielkiej Brytanii.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena