Pracodawca ma obowiązek zapewnić Ci bezpieczne i zdrowe miejsce pracy. Jako pracownik masz przyznane prawa oraz odpowiadasz sam za siebie oraz Twoich współpracowników postępując tak aby nie stanowić zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Data dodania: 2009-09-08

Wyświetleń: 4253

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Prawa pracownika:

Twoje prawo do bezpiecznego miejsca pracy jest odgórnie ustanowione przez odpwiednie ustawy i rozporządzenia i nie może być zmieniane, usuwane oraz ignorowane przez pracodawcę. Do Twoich podstawowych praw należą:
-zagrożenia i ryzyko dla Twojego zdrowia i bezpieczeństwa muszą kontrolowane w jak największym wymiarze przez pracodawcę,
-masz prawo do darmowej odzieży oraz sprzętu ochronnego,
-jeśli masz podstawy lub obawy odnośnie Twojego bezpieczeństwa masz prawo opuścić stanowisko pracy bez żadnych konsekwencji dyscyplinarnych,
-masz prawo informowac pracodawcę o wszelkich obawach odnośnie Twojego bezpieczeństwa na stanowisku pracy,
-kontaktować się z organizacjami odpowiedzialnymi za kontrolę Health and Safety bez obawy o konsekwencje dyscyplinarne,
-prawo do przerw podczas dnia pracy, dni wolnych podczas tygodnia pracy oraz prawo do corocznego płatego urlopu.

Obowiązki pracownika:

-zadbać w odpowiednim stopniu o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
-jeśli to możliwe unikać noszenia biżuterii i luźnych ubrań podczas obsługi maszyn i urządzeń
-jeśli masz długie włosy lub nosisz peruke upewnić się, że są zabezpieczone i nie dostaną się w zasięg pracy maszyn i urządzeń, 
-unikac narażania współpracowników lub innych osób na niebezpieczeństwa związane z wykonywaną przez Ciebie pracą, 
-współpracować ze swoim pracodawcą i upewnić się, że odbyłeś wszelkie niezbędne w danej firmie szkolenia „H&S” oraz, że rozumiesz i przestrzegasz wszelkich reguł związanych z bezpieczeństwem na wykonywanym stanowisku,
-nie niszczyć, nie przerabiać oraz nie unikać używania sprzętów i urządzeń, które zostały Ci zapewnione w celu ochrony Twojego zdrowia i bezpieczeństwa,
-zgłaszać wszelkie zranienia, urazy oraz choroby będące wynikiem wykonywanej przez Ciebie pracy (pracodawca powinien wtedy zmienić styl, ograniczyć zasięg itp. wykonywanej przez Ciebie pracy),
-poinformować pracodawcę o wszelkich kondycjach fizycznych i psychicznych, które mogą mieć wpływ na zdolnośc do wykonywanej przez Ciebie pracy. Ponieważ pracodawca jest odpowiedzialny za Twoje bezpieczeństwo może chwilowo zawiesić Cię w wykonywaniu obowiązków aby znaleźć rozwiązanie problemu. W czasie zawieszenia masz prawo do pełnego wynagrodzenia.
-jeśli prowadzisz pojazdy lub obsługujesz maszyny musisz poinformować pracodawcę o przyjmowaniu leków, które mogą sprawić, że nie jesteś w stanie bezpiecznie wykonywac pracy. Pracodawca powinien tymczasowo delegować Cię do innych zadań jeśli takie dla Ciebie ma.

Jeśli masz jakieklwiek uwagi lub wnioski odnośnie bezpieczeństwa pracy w pierwszej kolejności powinieneś o tym porozmawiać z pracodawcą. Jeśli w Twojej firmie są związki zawodowe (Trade Union) lub jest wyznaczona osoba do zajmowania się sprawami H&S zwróć się do nich o pomoc.
Twojemu pracodawcy nie wolno narażać Cię na możliwe do uniknięcia zagrożenia i jeśli pracodawca nie zareagował na Twoje wnioski i uwagi możesz anonimowo skontaktować się z infolinią HSE pod numerem 08453 450 055 (od 8.00 do 18.00 Pn-Pt) dla Anglii, Walii i Szkocji lub dla Irlandii Północnej HSENI pod darmowym numerem 0800 0320 121 (od 9.00 do 17.00 Pn-Pt.). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości inspektorzy tych organizacji mają możliwości do wyegzekwowania na pracodawcach przestrzegania przepisów H&S. W takim przypadku pracodawca nie ma prawa wszcząć postępowania dyscyplinarnego przeciwko pracownikowi ani wprowadzać utrudnień w jego pracy (ograniczenie promocji, brak podwyżek itp.). Nie może także odmówić wypłaty wynagrodzenia za okres, w którym nie pracowałeś w obawie o swoje bezpieczeństwo i zdrowie.

Opracowanie na podstawie informacji HSE

artykuł znajduje się na stronie www.dlapolaka.co.uk

Licencja: Creative Commons
2 Ocena