Ten kto nie poszerza swojej wiedzy cofa się wstecz. Tu znajdziesz odpowiedź jak zorganizować własne samokształcenie przy kompletnym braku czasu i ciągłych wyjazdach, jak nie czuć się bezradnym w morzu wiedzy, jaką zalewa nas Internet.

Data dodania: 2009-08-12

Wyświetleń: 2860

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 1

WIEDZA

-1 Ocena

Licencja: Creative Commons

          Samokształcenie to podstawa sukcesu, bez względu na to jaką dziedziną się zajmujesz. Bez względu na to czy dotyczy to Twojej pracy, biznesu czy hobby. Nikt z nas nie jest na tyle samowystarczalny intelektualnie i twórczo, żebyśmy mogli sobie pozwolić na poprzestaniu poszerzania swoich umiejętności nabytych w szkole, na kursach czy szkoleniach. Poza tym znane przysłowie „co dwie głowy to nie jedna" wyraźnie pokazuje nam, że do niczego nie dojdziemy (mówię tu o wiedzy i karierze, a nie o finansach), a nawet gdyby Pan Bozia dał nam tak szczególne zdolności, że bylibyśmy samowystarczalni, to ile zajęłoby to nam czasu... ?

        Internet jest na pewno największym magazynem wiedzy, jednak ze względu właśnie na swoją wielkość utrudnia nam poszukiwania materiałów, które są nam niezbędne. Poza tym trudno samemu stwierdzić co jest niezbędne w naszym rozwoju, skoro tego nie znamy...

           Książka i prasa specjalistyczna są więc niezastąpione. Pytanie tylko czy koniecznie tradycyjne, co potem z nimi zrobić jeżeli nasze zbiory rosną z miesiąca na miesiąc coraz bardziej? A co zrobić, gdy praca zmusza nas do częstych wyjazdów, czasem za granicę i obciążanie bagażu dodatkowo książkami i prasą nie zachęca do lektury? Idealnym wyjściem jest wtedy prasa oraz książki elektroniczne i audio. Ostatnio oferta księgarni cyfrowej

   http://promocja.nextore.pl/index.xml

 powiększyła się o 40 nowych e-booków z wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, które jest największym w Polsce wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych, a także jest częścią międzynarodowego koncernu wydawniczego działającego w 26 krajach i zatrudniającego 18 tysięcy pracowników.

         Pozycje te są głównie prawnicze, przeznaczone dla fachowców z działów administracji, urzędników, prawników, biznesmenów, ... Przedstawicie tych zawodów to osoby często zapracowane, mające mało czasu na bieganie po księgarniach i wyszukiwanie ulubionych tytułów. Internet, to właśnie idealne wyjście dla nich. Korzystając z wyszukiwarki na stronie księgarni cyfrowej znajdą szukaną pozycję, proste kliknięcie, wpłata i po kilku minutach książka lub prasa jest zapisana na dysku. Jej strony moŻna  powiększyć, przegrać na CD, wydrukować, zabrać na laptopie ze sobą, są o wiele tańsze od wydanych tradycyjnie no i czytamy ekologicznie, nie niszcząc lasów i nie zanieczyszczając środowiska. Możemy stworzyć sobie własną bibliotekę o nieograniczonej miejscem liczbie zbiorów.

 

Najczęściej kupowane czasopisma

Puls Biznesu - e-wydanie

Estrada i studio - e-wydanie

Bank Miesięcznik Finansowy - e-wydanie

Elektronika praktyczna - e-wydanie

Kurier finansowy - e-wydanie

Cena: 4,50 zł

Cena: 14,70 7,50 zł

Cena: 38,00 20,00 zł

Cena: 15,50 6,20 zł

Cena: 6,00 zł

Ocena klientów:

Ocena klientów:

Ocena klientów:

Ocena klientów:

Ocena klientów:

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Zobacz więcej

     Szczególnej uwadze polecam pracę Kazimierza PiaseckiegoWyroki sądów pierwszej instancji, sądów apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, handlowych i gospodarczych" (88,-20 zł). Autor bardzo merytorycznie przedstawia reguły wydawania wyroków przez sądy na trzech poziomach instancyjnych. W opracowaniu znajdziecie nie tylko podstawę praktyczną i prawną, uzasadnienie wyroku, lecz również omówienie zasad tworzenia wyroku, reguł orzekania, a także klasyfikację wyroku opartą na różnych kryteriach. Zaletą tej publikacji jest również uwzględnienie przez autora nowego fenomenu proceduralnego - sądy polskie, podobnie jak sądy państw członkowskich Unii Europejskiej są sądami Unii i ukazanie konsekwencji wynikających z tego faktu.  

      Równie ciekawą  pozycją jest praca Kamila SeidleraPrawo ochrony dziedzictwa kultury" (39,20 zł), w której autor jako pierwszy, przedstawia całość problematyki ochrony dóbr kultury uwzględniając prawo krajowe, prawo międzynarodowe publiczne i prawo europejskie, zestawione ze sobą. Autor szczegółowo omawia nie tylko cele, prawne formy i źródła prawne ochrony kultury, zagrożenia dla dziedzictw kultury, przedmioty ochrony ale również podmioty państwowe, pozapaństwowe i międzynarodowe zajmujące się ochroną dziedzictw kultury.

       Praca Andrzeja Szronika Marketing terytorialny. Miasto i gmina na rynku." (29,20 zł) adresowana jest pracowników samorządowych, radnych, menadżerów, pracowników sektora publicznego, pracowników naukowych i studentów zainteresowanych propagowaniem podejścia marketingowego w zarządzaniu terytorialnymi jednostkami samorządowymi. Autor omawia genezę i strategię marketingu terytorialnego, tworzenie wizerunku miast i regionów, rolę targów i różne instrumenty marketingowe, których celem jest pozyskanie inwestorów zagranicznych.

        Andrzej Jaki w swojej publikacji „Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa" (33,15 zł) omawia wyznaczniki wartości przedsiębiorstw, zakres wyceny, praktyczne strony wyceny, metody i narzędzia wyceny przedsiębiorstw, a także ukierunkowanie systemów zarządzania mające na celu pomnażanie wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Bardzo ciekawa pozycja adresowana nie tylko do pracowników naukowych i studentów lecz również do biznesmenów zainteresowanych rozwojem swoich firm.

Tu znajdziecie 10 najczęściej kupowanych pozycji

http://www.otostrona.pl/barb01zaprasza/index.php?p=25_17

Pozostałe w księgarni cyfrowej    http://promocja.nextore.pl/index.xml 

lub na mojej stronie  http://www.otostrona.pl/barb01zaprasza/

Serdecznie zapraszam

Barbara Lewińska

Licencja: Creative Commons
-1 Ocena