Astma jest chorobą zmienną. Samokontrola nasilenia objawów astmy daje wymierne korzyści zdrowotne (spadek liczby pobytów w szpitalu, wizyt pogotowia, nieplanowanych wizyt lekarskich i absencji w nauce i pracy ) oraz ekonomiczne. Od niedawna można monitorować zmienność objawów astmy i leczenia z pomocą anonimowych dzienniczków w portalu TacyJakJa.pl

Data dodania: 2009-08-06

Wyświetleń: 2703

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

FELIETON

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

„Astma jest najczęstszą chorobą przewlekłą u dzieci w Polsce – pisze na łamach portalu społecznościowego TacyJakJa.pl dr Joanna Lange pediatra pulmonolog-alergolog – ok. 10-15% dzieci ma objawy związane z astmą oskrzelową”.

„Tylko niewielki odsetek - ok.15%- chorych na astmę stosuje się do zalecanych standardów leczenia” – dodaje prof. Wacław Droszcz, autorytet w leczeniu astmy w Polsce.
Dlatego tak duże znaczenie ma edukacja pacjenta i nauczenie go samooceny nasilenia astmy.

Monitorowanie przebiegu astmy w anonimowych dzienniczkach on-line portalu TacyJakJa.pl opiera się na międzynarodowym Teście Kontroli Astmy ACT™ (Astma Control Test), do którego portal TacyJakJa.pl wykupił licencję oraz kryteriach oceny kontroli astmy w/g GINA (Globar Initiative for Astma) opisanych w wytycznych Polskiego Towarzystwa Alergologii. Prostota sformułowanych w obu testach pytań sprawia , że może on być wykorzystywany w warunkach domowych.
Rekomendowane jest także mierzenie i notowanie szczytowych przepływów wydechowych (PEF) z pomocą stosowanych w domu pikflometrów.
Inicjatywie TacyJakJa.pl – Astma patronuje Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, a partnerem projektu jest Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

Mimo, iż postęp w leczeniu astmy jest w ostatnich dziesięcioleciach ogromny i doprowadził do znacznego spadku śmiertelności z powodu tej choroby, to nadal wyzwaniem pozostaje wczesna diagnostyka i monitorowanie astmy.

 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena